Bazylika św. Anny na Górze św. Anny

Bazylika św. Anny na Górze św. Anny

Bazylika św. Anny na Górze św. Anny – kościół klasztorny Franciszkanów pierwotnie gotycki z XV wieku, przebudowany w 1781 roku oraz w latach 1957-1963 w stylu neobarokowym (w ołtarzu głównym cudowna figura świętej Anny Samotrzeć z XV wieku). W kościele znajdują się relikwie świętej Anny. Godność bazyliki mniejszej kościół posiada od...

Czytaj Dalej

Agresja i przemoc

Według psycholog Anny Sowińskiej „frustracją nazywa się zmiany, jakie pojawiają się w działaniach człowieka pod wpływem zablokowania jego dążeń,” jako „bezpośredni efekt wystąpienia przeszkody, czyli przerwanie ciągu czynności ukierunkowanych na zrealizowanie celu (zaspokojenie potrzeby, rozwiązanie zadania)” .

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Trochę historii Istnienie marek jest konsekwencją posiadania przez konsumentów niepełnych informacji o dostępności produktów, ich jakości i alternatywnych cenach. Sposób i znaczenie znakowania markami zmieniały się na przestrzeni wieków. Znakowanie produktów rozpoczęło się już w starożytności, kiedy np. na cegłach pojawiły się nazwy mające na celu identyfikację producenta. Długa historia nadawania marek spowodowała, że na przełomie XIX i XX wieku zaczęto ...

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

 

Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...

Gra półsłówek

<strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

Marcin Bielski

Anny, tam śpiewał mszą biskup przemyski, czwarta u Św. Anny).

Jęd­rzej Kitowicz (1728-1804)

To, co Naruszewicz wbrew własnym poglądom na zadania i zakres historii pominął w swoim pomnikowym dziele historycznym, mianowicie obyczajowość narodu, stanowi przedmiot niezmiernie cennego i ciekawego dzieła księdza Jęd­rzeja Kitowicza (1728-1804). Pochodził z Wielkopolski. Prosto ze szkół (których...

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

W centralnych punktach miast, na przecięciu głównych arterii powstawały fora - rynki, a na nich i w najbliższym sąsiedztwie budowle użyteczności publicznej: bazyliki, portyki z tawernami przeznaczonymi na sklepy czy warsztaty.

Blokersi

Spis treści 1. Kto to jest blokers? Wyjaśnienie pojęcia 2. Ludzie z Wielkiej Płyty 3. Życie na osiedlu z wielkiej płyt 4. Incydenty z udziałem blokersów 4.1 Blokersi zaatakowali policjantów 4.2 Blokersi oskarżeni 4.3 Blokersi - kolejny incydent 5. Policja chce walczyc z blokersami 6. Film „ Blokersi” 7. Zdjęcia 7.1 Warszawskie osiedle Targówek 7.2 Katowickie osiedle Giszowiec 7.3 Katowickie osiedle Gwiazdy 7.4 Grafiti 7.5 Blokersi ...

Negatywny wpływ mass mediów na młodego człowieka

Wiek XVII uznawany jest za początek środków masowego przekazu. W 1609 roku w Strasburgu niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus wydaje pierwszą gazetę. Jego pomysł bardzo szybko zyskuje uznanie w całej Europie. Rok 1920 – pojawiają się pierwsze regularne programy radiowe, a w roku 1936 rodzi się telewizja, która prawdziwą popularność zyskuje w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Mamy XXI wiek, w którym królują tzw. mass media, czyli środki masowego przekazu, środki o ...

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

 Figura: przedstawienie postaci, Związane ze sztuką wczesnorześcijańską:  Narteks: kryty przedsionek bazylikach, poprzedzającej wejście do nawy  Atrium: dziedziniec otoczony ze wszystkich stron portykami kolumnowymi, poprzedzający właściwy kościół  Bazylika: kościół wielonawowy o nawie środkowej wyższej od bocznych Związana ze sztuką romańską:  Biforia: dwudzielne, arkadowe okno  Triforium: rząd trójdzielnych ślepych ...

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne, socjalne. Wejście do UE postawione zostało jako nasz cel już w Układzie Europejskim (stowarzyszeniowym), podpisanym w grudniu 1991 r. W preambule tego układu stwierdzono jednoznacznie: „Końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnocie, a ...

Normy żywienia

Normy żywienia Każdy człowiek, aby żyć i zachować zdrowie, musi codziennie spożywać posiłki składające się z różnych produktów spożywczych. Liczba tych produktów waha się od kilku do kilkunastu, a ich dobór zależy od zaopatrzenia rynku, możliwości finansowych, upodobań smakowych. Poszczególne produkty spożywcze wnoszą różne składniki odżywcze, różne są też proporcje między nimi i różna ich wartość odżywcza. Wyższa jest na przykład wartość białka ...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 

Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z pojęciem międzynarodowego marketingu. Przedsiębiorstwa mogą być w różnym...

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Chemizacja różnych dziedzin życia powoduje, że człowiek na każdym kroku styka się z zagrażającymi mu truciznami. W krajach rozwiniętych co trzeci człowiek jest alergikiem. Pojawiają się nieznane dotąd choroby skóry. Lekarze zaczynają podejrzewać, że przyczyną tych schorzeń są toksyny wymieszane w...

AMERYKA ŁACIŃSKA

Pd. i środk. część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Hiszpanów i Portugalczyków; obszar 20,5 min km2.

 

I. Religie pozachrześcijańskie. 11. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Kościół a problemy społeczne. III. Kościół prawosławny...

EUROPA - DZIEJE

1. Zmiany w zaludnieniu E. wynikały z zasadniczego przeciwieństwa 2 jej części: południa i zachodu o klimacie cieplejszym i wilgotnym oraz dużo rozleglejszych nizin środka i wschodu o klimacie surowszym; stąd okresy powolnej kolonizacji wnętrza kontynentu były przerywane gwałtownymi migracjami ku...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

Anny). Anny,Nysa, Panewniki, Borki Wielkie) na Śląsku; w momenciepowstania prowincja miała 201 zakonników (55 kapłanów,46 kleryków, 84 braci i 16 nowicjuszy); w nast.

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Najwybitniejszym preromantykiem polskim XVIII wieku jest «poeta serca», <spiewak Justyny> (jak go nazwali już współcześni), autor pieśni Kiedy ranne i Wszystkie nasze, Franciszek Karpiński, urodzony 4 października roku 1741 w Hołoskowie na Pokuciu, zmarły 16 września roku 1825 w Chorowszczyźnie na...

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia, gdyż branża kosmetyczna (specjalistyczna) Polski to głównie zagraniczne firmy, których produkty są drogie. Natomiast produkty naszej firmy będą tańsze w porównaniu z zagranicznymi, gdyż będą produkowane na bazie krajowych ...