Baza przeładunkowa

Czytaj Dalej

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół niej obcych sił zbrojnych.

Antarktyda - BAZY POLARNE

Na śmietniskach w pobliżu baz spotyka się silnie toksyczne, a nawet radioaktywne odpady. To tylko kilka przykładów świadczących o stopniowych zniszczeniach środowiska naturalnego wokół wielu antarktycznych baz polarnych.

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - siarka - wydobywa się ją na obszarach: tarnobrzeskim, grzybowskim i lubaczowskim.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją starych i nierentownych kopalń, stosowaniem energooszczędnych technologii i maszyn.

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji

- Relacyjna baza danych - Dane przechowywane są w różnych tabelach – według tematu lub zadania, ale są powiązane i można je łączyć w określony sposób (zbiór relacji).

Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?

Relacje między danymi

łatwa możliwość aktualizacji tabel

łatwa możliwość modyfikowania tabel

szybsza możliwość pozyskania danych

Język do pozyskiwania informacji

Ułatwienia wpisywania

Problemy z aktualizacją danych

Wyciąganie danych

Powtarzanie...

Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji (relacyjne bazy danych)

Związek ogólny niesprecyzowany: Student (ma zajęcia) <-->Wykładowca (uczy)

Związek 1 do 1: Pracownik kieruje tylko jednym działem. Dział ma tylko jednego pracownika. Pracownik <--> Dział

Związek 1 do wielu: Pracownik może kierować wieloma działami. Dział może mieć tylko jednego...

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami

Normalizacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia anomalii wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów.

Polega na podziale tabeli na szereg mniejszych przy spełnieniu odpowiednich warunków:

Każde pole zawiera informację elementarną

każde z pól nie wchodzących w skład klucza zależy od...

Czym są tabele i jaka jest ich rola w aplikacji bazy danych

Tabela (ang. Table) to odseparowane od siebie dane zorganizowane w wierszach i/lub kolumnach tworzących siatkę. W przetwarzaniu tekstów i małej poligrafii tabele ułatwiają interpretację zamieszczonych w nich informacji.

Z kolei w dokumentach HTML tabele wykorzystywane są do odpowiedniego wizualnego...

Bazy kosmiczne

Bazy na Marsie (będącym ostatnio celem misji Pathfindera) i w innych częściach naszego układu planetarnego będą również w stanie przejąć część ludzi, gdy populacja stanie się zbyt liczna, by żyć na Ziemi.

Tworzenie marketingowej bazy danych

Budowanie marketingowej bazy jest czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami, ale jej właściwe funkcjonowanie sprawi, że firma osiągnie dużo wyższą produktywność marketingową.

Baza danych

147) Cel bazy dancyh "Celem większości baz danych jest edycja oraz przechowywanie danych, które są potrzebne do wykonywania okreslonej działalności organizacji. Taka właściwość jak niezależność danych jest tylko częściowo osiągana w obecnych implementacjach baz danych.

Baza wiedzy

Rozwój baz wiedzy i efektywność ich stosowania spowodował, że wiele firm umożliwiło dostęp do baz wiedzy klientom na zasadzie "samoobsługi" przez internet, spowodowało to drastyczne zmniejszenie kontaktów klientów z działem pomocy technicznej, gdyż większość problemów klient rozwiązywał samodzielnie korzystając z pomocy uzyskanej w bazach wiedzy.

BASTI (Baza w Hiszpanii)

włączono do nowo utworzonego bpstwa Guadix-Baza; bpi znaniz IV i V I - IX w.

BAZA

(gr. basis podstawa), Podstawowa część, punkt oparcia lub ogół czynników ważnych dla danej struktury.

Pojęcie b. otrzymuje różne znaczenia, zależnie od dziedziny,w której jest użyte (np. b. artykulacyjna, geologiczna, gospodarczo-kulturalna, materiałowa, administracyjna, samochodowa,zaopatrzeniowa...

Baza

małoazjatycka,złożona z górnego wałka i dwóch wklęsek połączonychastragalami; czasem umieszczana na plincie;bazę attycką stosowała powszechnie architekturarom.

BAZA

Z bazą danej formacji społecznej sprzężona jest —> nadbudowa (społeczna). Stanowi on symtaktyczną „bazę" struktury głębokiej zdań, a jego diagramy składają się na oznaczeniebazy frazowej {basis phrase marker).

Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami, a także przed Polską branżą turystyczną otwarły się ogromne szansę na dynamiczny rozwój polskiej agroturystyki zarówno na szczeblu krajowym (możliwości inwestycyjne) jak również związane z promocją poszczególnych regionów, a także pielęgnacją rodzimej kultury i dziedzictwa narodowego. Pozostaje jednak pytanie, czy polska branża turystyczna jest przygotowana na to, ażeby stawić ...

Co to jest baza danych?

Ze względu na budowę: a) Relacyjne bazy danych b) Hierarchiczne bazy danych c) Sieciowe bazy danych d) Obiektowe bazy danych e) Obiektowo - relacyjne bazy danych Ze względu na sposób zarządzania nimi: a) Operacyjne bazy danych b) Analityczne bazy danych Wszystkie te typy baz łączą kilka podstawowych cech, które powinny spełniać systemy baz danych: Możliwość ...