Baza Sokołowska

Baza Sokołowska – opowiadanie Marka Hłaski opublikowane w 1954. Opowiada o młodym Michale Kosewskim, który rozpoczyna pracę w bazie transportowej. Utwór skonstruowany jest zgodnie z zasadami socrealizmu – bohaterowie identyfikują się z wykonywaną przez siebie pracą, stanowią nie jednostki, a część kolektywu, sekretarz partii pełni rolę opiekuna i przewodnika, komunizm pomaga zwalczyć słabości...

Czytaj Dalej

Co to jest baza danych?

Ze względu na budowę: a) Relacyjne bazy danych b) Hierarchiczne bazy danych c) Sieciowe bazy danych d) Obiektowe bazy danych e) Obiektowo - relacyjne bazy danych Ze względu na sposób zarządzania nimi: a) Operacyjne bazy danych b) Analityczne bazy danych Wszystkie te typy baz łączą kilka podstawowych cech, które powinny spełniać systemy baz danych: Możliwość ...

Charakterystyka programu ACCESS

Najważniejsze z zastosowań makropoleceń: - zmiana położenia i rozmiaru dowolnego okna w granicach przestrzeni roboczej okna Accessa, zmiana okna aktywnego, zmiana obiektu aktywnego - wykonanie dowolnego polecenia z dowolnego menu dostępnego w Accessie - stworzenie indywidualnego paska menu wraz z poleceniami dla dowolnego formularza - obsługa systemowych pól dialogowych, emulacja działań z użyciem klawiatury - wyświetlanie własnych pól dialogowych z komunikatami - ...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

W warunkach organizacyjnych można zaproponować rozwój wspólnej bazy danych, np.

CHINDITS (Czinditsi) - komandosi

, po ciężkich walkach z woj-skami japońskimi, oddziały czindit-sów musiały rozproszyć się i wracać do bazy na własną rękę. Ko­mandosi utworzyli dwie silne bazy i 5 marca otrzymali dostawy broni oraz żywności, zrzucone z samolo­tów.

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

Dowódz­two floty starało się prowadzić dzia­łania ostrożnie, nie narażając okrę­tów; w efekcie nie wykorzystano początkowej przewagi, jaką dawała bliskość baz i wsparcie lotnictwa lą­dowego (marynarka włoska nie mia­ła lotniskowców, gdyż dowództwo uważało, że nie są one potrzebne wobec wystarczającego zasięgu sa­molotów startujących z lotnisk lądo­wych).

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół niej obcych sił zbrojnych.

Drugi okres wczesnego dzieciństwa: okres niemowlęcy

Coraz częściej same badają swe najbliższe otoczenie, “używając” do tego osoby, z którą najbardziej są związane jako bezpiecznej bazy.

Antarktyda - BAZY POLARNE

Na śmietniskach w pobliżu baz spotyka się silnie toksyczne, a nawet radioaktywne odpady. To tylko kilka przykładów świadczących o stopniowych zniszczeniach środowiska naturalnego wokół wielu antarktycznych baz polarnych.

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - siarka - wydobywa się ją na obszarach: tarnobrzeskim, grzybowskim i lubaczowskim.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją starych i nierentownych kopalń, stosowaniem energooszczędnych technologii i maszyn.

Bliski Wschód po II wojnie światowej

Następnego dnia brytyjska flota z baz na Malcie wysadziła na ląd doborowe jednostki; tego samego dnia Brytyjczycy wstrzymali jednak operację.

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji

- Relacyjna baza danych - Dane przechowywane są w różnych tabelach – według tematu lub zadania, ale są powiązane i można je łączyć w określony sposób (zbiór relacji).

Bazy kosmiczne

Bazy na Marsie (będącym ostatnio celem misji Pathfindera) i w innych częściach naszego układu planetarnego będą również w stanie przejąć część ludzi, gdy populacja stanie się zbyt liczna, by żyć na Ziemi.

Tworzenie marketingowej bazy danych

Budowanie marketingowej bazy jest czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami, ale jej właściwe funkcjonowanie sprawi, że firma osiągnie dużo wyższą produktywność marketingową.

SOKOŁOWSKI STANISŁAW

SOKOŁOWSKI STANISŁAW, ur. 1537 w Krakowie, zm. 31 III ( lub 7-8 IV) 1593 tamże, teolog kat. i kaznodzieja, teoretyk oratorstwa. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej. Studiował w Akad. Krak., a nast. m. in. w Wittenberdze oraz Bolonii, gdzie 1575 uzyskał doktorat teologii. Przyjąwszy święcenia...

Agregat M0

Kształtowanie wielkości bazy monetarnej pozwala wpływać na finansowa|płynność instytucji finansowych, aktywność gospodarczą, rozmiary bankowych akcji kredytowych.

Baza danych

147) Cel bazy dancyh "Celem większości baz danych jest edycja oraz przechowywanie danych, które są potrzebne do wykonywania okreslonej działalności organizacji. Taka właściwość jak niezależność danych jest tylko częściowo osiągana w obecnych implementacjach baz danych.

Baza wiedzy

Rozwój baz wiedzy i efektywność ich stosowania spowodował, że wiele firm umożliwiło dostęp do baz wiedzy klientom na zasadzie "samoobsługi" przez internet, spowodowało to drastyczne zmniejszenie kontaktów klientów z działem pomocy technicznej, gdyż większość problemów klient rozwiązywał samodzielnie korzystając z pomocy uzyskanej w bazach wiedzy.

Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

System informatyczny powoduje usztywnienie istniejących rozwiązań, ponieważ każda zmiana wymaga przeprogramowania danych|baz danych i interfejsów, a także może spowodować utratę informacji|porównywalności nowych danych z poprzednimi.

ATEIZM

; na ich bazie wyrasta a. Koncepcje człowieka materialistyczne, pozytywistyczne lub strukturalistyczne stanowią również bazę dla a.