RZYM NAJPOTĘŻNIEJSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.)

Tutaj, w perystylu, wśród klombów kwiatów i wodotrysków koncentruje się właściwe życie rodziny, podczas gdy atrium, które miało również basen z orzeźwiającą wodą a często i kolumnadę, służyło do oficjalnych przyjęć.

Baseny termalne i okres?

Skoro będe przez cały dzień sie kąpac to co ile musze zmieniac tampon, jaki rozmiar wybrac to baseny i pierwszy raz wiec nw, ile mam ich kupic i najwazniejsze czy nie przzecieknie bo to straszny obciach tam bd tysiace ludzibo to na wegrzech.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - ROZDROBNIENIE FEUDALNE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

Na skutek wspomnianej wyżej unii, Królestwo Aragonu nie tylko osiągnęło brzeg Morza Śródziemnego i zaczęło interesować się czynnie jego basenem, ale włączyło w obręb swych wpływów zarówno ziemie położone na wschodnich zboczach Pirenejów, jak również, po pewnym czasie, także i dalsze, a mianowicie okręgi Montpelier, Nimes, a nawet całą Prowansję.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - RYWALIZACJA ARAGOŃSKO - ANDEGAWEŃSKA

Powodzenia Karola Andegaweńskiego nie tylko więc przekreślało nadzieje na sukcesję sycylijską, związane z małżeństwem Jakubowego syna Piotra z córką Manfreda, ale stawiało Aragon w obliczu potężnego rywala, którego ambicją po opanowaniu Sycylii stało się zdobycie hegemonii w basenie Morza Śródziemnego.

Opis projektu basenu

Dane ogólne o projektowanym obiekcie Podstawą opracowania jest basen pływacki, który zaprojektowano jako obiekt, którego niecka znajduje się na terenie otwartym.

Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

-  walki z Arabami i udział w międzycesarskich rozgrywkach w pd. Włoszech

-  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville

*  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków

*  Roger – od 1061 r. – podbój Sycylii

-  Roger II – połączenie normańskich...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PÓŁWYSEP PIRENEJSKI W XI WIEKU

 

Postępy reconąuisty (wyzwalania) hamował brak jedności wśród chrześcijan hiszpańskich. Warunki geograficzne, powodujące rozbicie ziem Półwyspu na kilka różnych pod względem fizjograficznym krain, sprzyjały rozwojowi partykularyzmu, a rywalizacja miejscowych feudałów i waśnie dynastyczne monarchów...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PRZEBIEG WALK Z MAURAMI

 

Nacisk wywierany przez chrześcijan na ziemie opanowane przez Maurów (tym mianem zaczęto oznaczać w Hiszpanii zarówno Arabów, jak Berberów), musiał dwukrotnie ulec osłabieniu na skutek zbrojnej interwencji afrykańskich Berberów.

Za pierwszym razem byli to Almorawidzi, którzy w pierwszej połowie XI w...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - HISZPAŃSKIE ZAKONY RYCERSKIE

 

W ciągu XII w. na ziemiach Półwyspu zaczęto tworzyć dla walki z Maurami zakony rycerskie, wzorowane na podobnych organizacjach lewantyńskich. Inicjatorami ich powstania byli w większości wypadków cystersi, którzy też na powstające zakony rycerskie wywierali duży wpływ.

Wśród najbardziej znanych...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - CHARAKTER WALKI Z MAURAMI

 

W walce prowadzonej przez chrześcijan z Maurami stosowano system wypraw łupieskich (tzw. algarad). Ich celem było nękanie przeciwnika drogą jak największego spustoszenia kraju. Na skutek zastosowania tej taktyki, szeroki pas ziem pogranicznych uległ całkowitemu wyludnieniu, ludność bowiem opuściła...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - USTRÓJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

 

Stan wielowiekowej wojny zaważył na charakterze ustroju hiszpańskiego. Władza króla, oparta na autorytecie wodza, była wielka, co z kolei wpływało hamująco na rozwój stosunków lennych słabo rozwiniętych na zachodzie kraju, tzn. w Portugalii, Leonie i Kastylii.

Mimo że od czasów wizygockich istniało...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - STOSUNKI ARAGONU Z POŁUDNIOWĄ FRANCJĄ

 

Podczas gdy Kastylia i Portugalia wyładowywały swoją energię ekspansywną wyłącznie w walkach z Maurami, Aragon — drugie z kolei pod względem potęgi państwo chrześcijańskiej Hiszpanii — był żywo zainteresowany stosunkami południowo francuskimi. Obawa przed zaborczością Kapetyngów, myślących o...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PLANY ŚRÓDZIEMNOMORSKIE KAROLA ANDEGAWEŃSKIEGO

 

Na razie jednak uwagę Karola Andegaweńskiego przyciągały obszary Wschodu. Interesował się on bowiem przede wszystkim Półwyspem Bałkańskim, gdzie — po likwidacji Cesarstwa Łacińskiego — odradzało się Bizancjum pod rządami dynastii Paleologów. Karol, który postarał się o nabycie od ostatniego...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - SKUTKI NIESZPORÓW SYCYLIJSKICH

 

Powstanie, nazwane z czasem Nieszporami Sycylijskimi, pokrzyżowało plany Karola Andegaweńskiego. Zamiast uderzyć na Bałkany, musiał bowiem przygotowane wojska skierować przeciwko Sycylii. Nie powiodło mu się jednak wyprzeć Piotra Aragońskiego z wyspy i z wielkim jedynie trudem ocalił dla siebie...

Basen

Sztuczny zbiornik wody o formie zgeom.,ocembrowany, budowany w ogrodach jako samodzielnyelement dekor. lub też w powiązaniu z fontanną,kaskadą, kanałem; znany od starożytności; rozpowszechnionyod XVI w. w renes. ogrodach wł., wbogatej oprawie arch. i o niewielkich rozmiarach;

najokazalsze b. występują w...

RZYM PIERWSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.) - PODBÓJ ŚWIATA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO PRZEZ RZYM

Sytuacja polityczna

Usadowienie się Rzymian w południowej Italii zbliżyło ich do spraw sąsiedniej Sycylii, gdzie od wieków trwała rywalizacja między Kartaginą a Syrakuzami. Podtępne opanowanie przez Rzymian w r. 264 p.n.e. Messany i odrzucenie ultimatum Kartagińczyków domagających się oddania...