Barwy czyste

Barwy czyste – barwy złożone nie posiadające domieszki szarości (barw achromatycznych). W grafice komputerowej – zarówno w przypadku addytywnego mieszania barw RGB, jak i mieszania subtraktywnego CMY – barwy czyste składają się tylko z kolorów podstawowych (w dowolnych proporcjach), bez udziału bieli i czerni. Termin "barwy czyste" dotyczy znacznie szerszego zakresu zagadnień niż tylko grafika...

Czytaj Dalej

NAUKOWE ASPEKTY KOLORU

Efekt zależy od stopnia czystości farby, od proporcji jejużycia, od stopnia przejrzystości, cienkości warstw, kolejności ich nałożenia,gatunku spoiwa, rodzaju podłoża, wreszcie struktury samego ciała barwnego(grubość cząsteczek zmielonego barwnika, nawet kształt tych cząsteczek)17,a dochodzi tu jeszcze światło i otoczenie, w jakim obraz jest oglądany.

Jakie są barwy podstawowe światła?

Kolor czarny dodany jest w celu zwiększenia in­tensywności ciemnych fragmentów, jako że mie­szanka barw podstawowych ciągle jeszcze odbija trochę światła, w efekcie czego zamiast koloru czarnego powstałby kolor ciemnobrązowy.

Fenek

W momencie urodzin sierść szczenięcia jest barwy ciemno-piaskowej, wzdłuż grzbietu przebiega ciemna prę­ga. W trzecim miesiącu życia barwa sierści szcze­niąt jest już taka sama, jak u osobników dorosłych.

Barwa

To n oznaczawłaściwość barwy określaną popularnie kolorem;nasyceniem określa się intensywność czystejbarwy, oba więc te pojęcia dotyczą wyłącznie barwchromatycznych.

Barwy heraldyczne

niekładzenia barwy na barwę (z wyjątkiemczerwieni) i metalu na metal; stosowano też barwynaturalne, zwł. w przedstawieniachczarno-białych barwy oznacza się systemem szrafowania:czerwień - kreski pionowe, błękit - poziome, zieleń- skośne na lewo, czerń - gęsto kratkowane, złoto -kropki, srebro - pole czyste.

Koloryt

zimny oprzewadze barw chłodnych, zielonych i błękitnych;plamę barw, od której zależne są inne barwy wobrazie, nazywa się dominantą kolorystyczną.

Wyznaczone minerałów skałotwórczych na podstawie 1.barwa 2.połysk 3.twardość 4.łupliwość 5.przełam 6.pokrój 7.uwagi (mineralogia)

GEOLOGIA – SKAŁY 1) Minerały skałotwórcze: • ŁYSZCZYKI (MUSKOWIT) - barwa : bezbarwny, biało srebrzysty - połysk: perłowy - twardość: 2-2,5 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - przełam: brak - pokrój: blaszkowy, łuseczkowy - uwagi: blaszki muskowitu są giętkie i sprężyste • ŁYSZCZYKI ( BIOTYT) - barwa : brunatny, czarny, ciemnozielony - połysk: perłowy - twardość: 2,5-3 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - ...

WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA I FENOMENOLOGIA KOLORU A PROBLEMY MALARSTWA

Snując rozważania, czy brąz należy do grupy barw chromatycznych, czyteż achromatycznych, Heimendahl dochodzi do wniosku, że fenomenologiczniezajmuje on stanowisko pośrednie pomiędzy tymi dwoma kręgami barw i jakotaki stanowi (wraz z oliwkowym) osobną klasę, trzeci krąg systemu barwnego,nie będąc ani kolorem spektralnym, ani neutralnym, lecz swoistą jakością pośrednią,pojawiając się jedynie jako barwa substancjalna,

GOETHEGO NAUKA O BARWIE

W Einleitung zu den Propylden(1798) pisał:„Fizycy traktowali dotychczas naukę o barwach w taki sposób, że malarznie mógł wyciągnąć z niej dla siebie najmniejszego pożytku; obowiązująca hipotezastanowiła przeszkodę dla wszelkiego rodzaju żywych badań i skazałaradosne, cały świat ogarniające zjawiska na wygnanie w zaklętym kręgu ciemwyczucie, swój nieustanny wysiłek, swoją praktyczną skłonność ku naturze;umiał wyczuć ...

PRYMAT KOLORU

Zależy onbowiem od takich czynników, jak wielkość i rodzaj plamek i ich walor, podstawowązaś różnicę stanowi fakt, że pojęcie „barwy czystej" w pigmencie i „barwyczystej" świetlnej — to dwie różne sprawy.

Najważniejsze rodzaje surowców kamiennych występujących na terenie Polski i w rejonach sąsiednich

Tak więc kolor masy może być czarny, bardzo ciemnoszary, bardzo ciemnoszarobrązowy, ciemnobrązowy lub też ciemnoszarobrązowy; tekstura masy zawsze jednolita; zawiesina gruba; przezroczystość zła; przełom matowy; aj środkowa partia konkrecji czarna; czarne jądro otoczone jest masą o barwie ciemnoszarej lub bardzo ciemnoszarobrązowej, granica między kolorami jądra i otoczki wyraźna; konkrecje płytowe o różnej szerokości; b)    jednolity ...

Światło jest barwą

Żyjemy w świecie pełnym barw. Barwami wzbogacamy nasze otoczenie tak, by czuć się w nim dobrze. Ocena barw odbitek wymaga ich odpowiedniego widzenia.

Audiometria tonu czystego

Audiometr jest generatorem drgań elektrycznych używanych do określenia progu słuchowego dla tonów czystych, tj. Względny próg słyszeniudla tonów czystych jest prostszą metodą wykazania i opisu progu słuchowego.

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Widz oglądający spektakl Czystej Formy powinień mieć wrażenie, że śni jakiś dziwny sen.  „Szewcy” posiadają istotny związek z rzeczywistością społeczną i polityczną, ale możemy także odnaleźć w tym dramacie pewne elementy Czystej Formy.

20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

"pozji czystej"; drugim wybitym przdstawicielem był Thomas Eliot     "Przedwiośnie" S. W czasie pobytu w Nawłoci Cezary uwikłał się w romans z bogatą wdową Laurą Kościeniecką, zakończony awanturą z jej narzeczonym Barwickim.

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych

Poeta tworzy esencje czystego liryzmu, redukuje warstwę opisową, powraca do koncepcji romantycznych i tragicznych (wiersze "Cisza", "Ociemniały").

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Jest to fakt groteskowy – ale nie jest to wcale przypadkowa deformacja rzeczywistosci, której autor dokonuje w imie czystej formy. Nie ze wzgledu na mode, nie ze wzgledu na czysta forme – ale wlasnie po to, zeby przedstawic swiat takim jakim on sie stanie.

Znaczenie Teorii Czystej Formy

Teoria Czystej Formy jest przeciwstawieniem się tradycji, zarówno dramatu naturalistycznemu, jak i symbolicznemu. Czysta Forma ma zaskakiwać widza, wprowadzać go w świat uczuć metafizycznych, dać mu nowy wymiar przeżywania.

R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

Nie naleŜy wreszcie utoŜsamiać czystej moŜliwości z istnieniem idealnym, gdyŜ jakiekolwiek istnienie jest czymś bezwzględnym, nierelacjonalnym, natomiast czysta moŜliwość jest czymś relacjonalnym, odnosi się do stosunku między ideą a podpadającymi pod nią przedmiotami indywidualnymi.

ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA?

Być moŜe działanie Boga podobne jest działaniu  świadomości ludzkiej, która myśląc wytwarza byty czysto intencjonalne Tak jak człowiek, nie wychodząc poza swoją bytowość (działając immanentnie i powołuje do bytu pewne wytwory, tak i Bóg istniejąc na swój sposób powołuje do istnienia świat realny.