Barwy czyste

Czytaj Dalej

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NURT POEZJI CZYSTEJ

−  autorem był ksiądz Henryk Bremond −  poezja jest poza granicami sensu

−  nie nazywa niczego

−  jest odzwierciedleniem wrażliwości, uczuć −  doświadczenie mistyczne  

Wszystkie kierunki mają wspólne cechy:

2.  wyzwolenie człowieka, psychiki spod jarzma jakichkolwiek kanonów (estetycznych, moralnych...

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Widz oglądający spektakl Czystej Formy powinień mieć wrażenie, że śni jakiś dziwny sen.  „Szewcy” posiadają istotny związek z rzeczywistością społeczną i polityczną, ale możemy także odnaleźć w tym dramacie pewne elementy Czystej Formy.

Znaczenie Teorii Czystej Formy

Teoria Czystej Formy jest przeciwstawieniem się tradycji, zarówno dramatu naturalistycznemu, jak i symbolicznemu. Czysta Forma ma zaskakiwać widza, wprowadzać go w świat uczuć metafizycznych, dać mu nowy wymiar przeżywania.

Model czystej konkurencji

 

Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. jabłek), a konkurencja ma charakter cenowy (dąży się...

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Barwy narodowe

Białokrwawy,

Krwawobiały, lniany,

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,

Coś się z wielkim krwotokiem uporał!

Wiatr rozwija ten dokument rany,

Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę,

Ten dług

I ten morał.

(Balet powojów, 1935)

Trzy „czyste” typy kultury politycznej

1. Kultura parafiańska (zaściankowa):

- Kompletny brak wiedzy o polityce, brak zainteresowania sprawami życia publicznego;

- Działalność polityczna jest domeną zamkniętych elit;

- Poddani nie mają żadnych praw publicznych i możliwości wywarcia wpływu na decyzje panujących rodów.

2. Kultura...

ŚWIATŁO - Barwa

Zmieszanie barw prostych daje barwy złożone.

Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, końcową, czystą i finalną w procesie gospodarowania

Produkcja końcowa jest to produkcja, która ma zakończony pewien etap produkcyjny i jest ona przeznaczona do dalszej produkcji (ale może być też skonsumowana).

Produkcja finalna to taka, której wszystkie etapy produkcji są już zakończone, jest ona przeznaczona do konsumpcji. Każda produkcja finalna jest...

Barwa mięśni

Ukrwienie nadaje mięśniowi czerwoną barwę.

Barwa zębów

  Barwa zębów wysuszonych (usuniętych lub zębów czaszki wymacerowanej) jest znacznie jaśniejsza i bardziej biała niż uzębienia żywego osobnika.

Barwa wątroby

Na świeżym preparacie zabarwienie wątroby jest brązowo-czerwo-nawe, w stłuszczeniu wątroby — żółtawe, w żółtaczce zielone, w niektórych innych schorzeniach ciemnobrązowe lub szarobrązowe. W^ dokładnym badaniu powierzchnia wątroby, choć niezbyt wyraźnie, wykazuje subtelny rysunek odpowiadający...

Kształt, wielkość, barwa przewodu wątrobnego

>

Za życia zabarwienie przewodu żółciowego wspólnego jest żółtawe lub żółtozielonawe, na zwłokach zazwyczaj silnie zabarwione żółcią.

Barwa i miąższ trzustki

Barwa trzustki u człowieka żywego jest szaroróżowa, na zwłokach szarobiaława; budowa jest wyraźnie zrazikowa, co nadaje trzustce wygląd nieco guzkowaty.

Barwa płuc

U płodu donoszonego, któn jeszcze nie oddychał, wskutek dużej zawartości krwi płuca mają barwę ciemnoczerwoną zbliżoną do barwy wątroby. barwnik płucny) barwy stalowoszarej.

Barwa i konsystencja nerki

Barwa nerki wskutek dużej zawartości krwi (30% ilości krwi jednego skurczu komór serca przepływa przez obie nerki) jest na powierzchni czerwonawobrązowa.

Barwa jądra

Jest to barwa grubej torebki włóknistej jądra, tzw. Sam miąższ jądra, dobrze widoczny dopiero na przekrojach, ma zabarwienie żółta woszarawe zbliżone do barwy gruczołów ślinowych.

Barwa i konsystencja jajników

Białawy jajnik noworodka i różowawobiały dziecka, u kobiety dorosłej nabiera barwy czerwonawoszarej, bladej błony śluzowej; odcień czerwony wzmaga się wskutek przekrwienia w czasie menstruacji czy ciąży.

Barwa i konsystencja macicy

Ponieważ macica w znacznej większości pokryta jest błoną surowiczą, cała więc powierzchnia trzonu oraz górna część powierzchni tylnej szyjki jest gładka i lśniąca. Błona surowicza jest nieprzesuwalnie złączona z błoną mięśniową, zwłaszcza w obrębie obu powierzchni trzonu, gdzie...

Barwa i konsystencja grasicy

U płodu barwa grasicy jest różowawa.

Barwa i konsystencja gruczołu tarczowego

W starości barwa staje się ciemniejsza. Niedokrwienie gruczołu powoduje szaroczerwonawą barwę, zastój krwi daje odcień fioletowy.