BARTER

Transakcja i handel barterowy charakteryzują siętym, że następuje bezpośrednie pokrywanie zobowiązań z tytułu importu towaruwzajemną dostawą eksportową, —» cena dóbr ma charakter miernika wartościwzajemnych dostaw, a wartości dostaw dla każdej strony muszą się kompen-sować.