Barnard

Czytaj Dalej

Jak Christiaan N. Barnard dokonał przeszczepu serca?

Rodzina Denise udzieliła zezwolenia na pobranie serca z jej organizmu i już 3 godziny 12 minut póź­niej Barnard i jego zespół przeprowadzili pierw­szą udaną operację przeszczepu.

Chester Barnard

Barnard znany jest także ze swej teorii w której głosił konieczność ustawicznego badania otoczenia organizacji przez menedżerów, tak by mogli oni dostosowywać organizację do zmieniających się warunków.

BARNARD Andrew (1773 - 1855)

Gen. ang. Służył w Indiach Zach., na Sycylii i w Kanadzie, uczestniczył w wojnie na Płw. Iberyjskim. Ranny pod Barossą, bił się pod Ciudad Rodrigo, Badajoz, Arapilami i Vitorią. 1814 pod Tuluzą dowodził Lekką Dyw. Ranny pod Waterloo. 1815 dow. ang. dyw. okupującej Paryż.