Baltimore

Baltimore

Czytaj Dalej

BALTIMORE - okręt

Ciężki krążownik amerykański i na­zwa typu 12 okrętów zbudowanych w latach 1943-45 (dwa dalsze ukończono po wojnie). Siedem okrętów typu Baltimore wzięło udział w walkach na Pacyfiku. Dzięki dużej prędkości, silnej arty­leri i głównej i przeciwlotniczej ża­den z nich nie został zatopiony. Je­dynie...

BALTIMORE

Miasto i abpstwo w Stanach Zjedn. (Maryland), miejsce licznych synodów prowincjalnych.

1. B. od 1797 posiada prawa miejskie i obecną nazwę, związaną z kat. rodem lordów B., którzy wyemigrowali z Anglii z powodu prześladowań rel. i osiedlili się na darowanych im przez króla terenach stanu Maryland.

W 1784...