Baltazar

Czytaj Dalej

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

melki-or - oznacza “Bóg (król) jest moją światłością”, Baltazar - sem. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

BALTAZAR

Baltazar Castiglione obraz Rafaela, Paryż, Luwr.

OPEĆ BALTAZAR, Balthasar de Cracovia

OPEĆ BALTAZAR, Balthasar de Cracovia, ur.

BALTAZAR, Belszassar

(w TH Belsza'ccar, od babil. Bel (Maràuk)-balatsu-usur niech Bel zachowa jego życie, albo Bel-szar-usur niech Bel chroni króla), babil, książę i regent, syn Nabonida, przedstawiany w późnych księgach bibl. (Dn 5, 2; Ba 1, 11-12) jako syn Nebukadnezara II.

Wg Dn 5 urządził on wielką ucztę, podczas której...

BALTAZAR od św. KATARZYNY ze SIENY OCD

Nazwisko rodowe Machiavelli, ur. 24 VIII 1597 w Bolonii, zm. 23 VIII 1673 tamże, pisarz mistyczny.

Do zakonu wstąpił 1614 w Bolonii; śluby zak. złożył 1615 w Rzymie; był prof, teologii i filozofii w karmelitańskim seminarium mis. w Rzymie; 1642-45 był przełożonym prow, lombardzkiej, 1659-62 definitorem...

BALTAZAR z PESCH

Żył w XV w., nuncjusz pap. na Węgrzech, w Czechach i Polsce. Wysłany 1477 przez pap. Sykstusa IV w sprawie zorganizowania koalicji antytur., uznał (pod wpływem króla węg. Macieja Korwina i dyplomacji krzyżackiej), że polityka króla pol. Kazimierza Jagiellończyka wobec Węgier, Czech i Krzyżaków jest...

DANKWART, Danquardt BALTAZAR SJ

ur. 27 II 1629 w Wilnie, zm. 8 VII 1699 tamże, Kaznodzieja i tłumacz.

Do zakonu wstąpił 1644 i po ukończeniu nowicjatu studiował filozofię 1647-50 w Akademii Wil., a teologię w Pradze, gdzie 1657 przyjął święcenia kapł.; po powrocie do kraju ok. 1661 jako kaznodzieja króla Jana III Sobieskiego...

HOSTOUNSKÝ BALTAZAR SJ

ur. 1534 w HoršovskimTýnie k. Pilzna, zm. 7 VI 1600 w Chomutovie (pn.-zach. Czechy),tłumacz, działacz zakonny.

Do zakonu wstąpił 1555 w Rzymie; po studiach w CollegiumRomanům, przyjął 1562 święcenia kapł. i uzyskał doktoratteologii; z inicjatywy kard. S. Hozjusza przybył 1563do Polski wraz z nuncjuszem...

HYBNER BALTAZAR

Jędrzejowska, Inwentarz księgarni Baltazara H.