Babilon

Babilon

Czytaj Dalej

Egipt, Babilon i Asyria

W Mezopotamii rządził Babilon, po czym Hetyci i Syryjczycy z Damaszku osiągnęli chwilową przewagę; raz udało się Syryjczykom podbić Egipt; losy Asyryjczyków z Niniwy przechodziły zmienne koleje: czasem ulegali obcym najazdom, to znów rządzili w Babilonie i napadali na Egipt.

BABILON

] trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej, a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty. Babilon był symbolem miasta zła i despotyzmu władzy, piętnowanego przez kościół, przeciwstawianego Jeruzalem.

Babilon

Jan opisuje wizję „nierządnicy babilońskiej", kobiety odzianej w szkarłat i purpurę, która trzyma w ręku złoty kielich peten nieczystości, jednakże Babilon jest — w rozumieniu nowotestamentowym — utożsamiany z Rzymem jako potęga wroga chrzęść.

BABILON

Józef I otrzymał tytuł „patriarchy Chaldejczyków" ze stolicą w Diyarbakir (po 1696 Rzym zmienił nazwę na Patriarchat Babilonu). dla katolików obrządku chaldejskiego i przyjął tytuł patriarchy Babilonu dla Chaldejczyków.

BABILONU ZBURZENIE 689 p.n.e

Z uwa­gi na ciężkie straty poniesione w bitwie Sanheryb przerwał działania aż do 689, po czym rozpoczął oblężenie Babilonu.

Babilon

Kiedy w związku z Żydami mówi się o niewoli babilońskiej albo o Talmudzie babilońskim, chodzi o całą Babilonię, to znaczy dolną Mezopotamię. W 1 Liście Piotra i w Apokalipsie są wzmianki o Babilonie.