Azotan(V) srebra(I)

Czytaj Dalej

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE AZOTANY

Azotan srebra - AgNO3, nazwa farmaceutyczna - Lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna o temperaturze topnienia 208,6­C, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie. Łatwo redukuje się do metalicznego srebra. Działa żrąco na skórę. Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego HNO3 na...

Systemy pieniężne

 

System pieniężny, ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu. Głównymi elementami współczesnego systemu pieniężnego są: ustalenie jednostki pieniężnej będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju...

Demineralizacja wody

W przemyśle ważne jest zmiękczanie wody, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu. Proces ten przeprowadza się przez dodanie Ca(OH)2 i Na2CO3

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 +2H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 +NaHCO3

Inną metodą zmiękczania wody jest wymiana jonowa. Jonity są to żywice organiczne mogące...

Kwasy, zasady i sole

Kwasy

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

H2S – kwas siarkowodorowy

HNO3 – kwas azotowy

H2CO3 – kwas węglowy

H2SiO3 – kwas krzemowy

H2SO4 – kwas siarkowy

H3PO4 – kwas fosforowy

CH3CO2H –...

Polisacharydy - SKROBIA

Po łacinie amylum. Występuje we wszystkich roślinach, które posiadają zdolność do asymilacji węgla z dwutlenku węgla będącego zawartością powietrza przy współudziale chlorofilu i energii promieni słonecznych. Skrobia jest gromadzona przez rośliny w pewnych określonych miejscach np. w nasionach...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - AZOTANY

Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Podczas ogrzewania powyżej temperatury topnienia rozkładają się z wydzieleniem tlenu - stąd ich silne właściwości utleniające. Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem clorków niektórych metali ciężkich ( np.AgCl ) rozpuszczonych w wodzie. W stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny. Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy NaCl i potasowy KCl. Duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej...

Szybkość reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne przebiegają z bardzo różnymi szybkościami. Na przykład po zmieszaniu roztworu azotanu srebra z roztworem chlorku sodowego wytrąca się natychmiast chlorek srebra. Reakcja ta przebiega do końca tak szybko, że nie można prześledzić różnych jej stadiów. Jeśli natomiast zmieszamy gazowy...

CHOROBY WENERYCZNE

Do chorób przenoszonych drogą płciową zalicza się kiłę, rzeżączkę, wrzód weneryczny, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, ziarnicę weneryczną pachwin, ziarniak weneryczny i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Oprócz chorób przenoszonych typowo drogą płciową, zwanych od niedawna...

Jakie jest zastosowanie srebra w jubilerstwie?

Srebro jest miękkim i łatwym w obróbce metalem, również szeroko wykorzystywanym w jubilerstwie. Jest tańsze od złota, cechując się przy tym pięk­nym połyskiem, o którego zachowanie trzeba jed­nak pieczołowicie dbać. Jest bardzo dobrze kowalne i ciągliwe - prawie jak złoto. Nie koroduje zbyt...

Co to są fale elektro­magnetyczne?

Naukowe zbadanie zjawisk elektromagnetycznych umożliwiło odkrycie i wykorzystanie fal radiowych. Około roku 1800 angielski astronom William Herschel (1738-1822) zaczął się zastanawiać, dlaczego promienie słonecz­ne padając na ciało, ogrzewają je. Herschel prze­puścił promień słoneczny przez...

KAMIEŃ

Próbom wyjaśnienia niezwykłych kształtów skał i głazów zawdzięczamy niezliczone legendy we wszystkich krajach świata. W Indiach oglądać można skałę, którą zła bogini Darwa, jeżdżąca na tygrysie, rzuciła na górską boginię Parwati (zob. Kali I), i głaz, który Dewadati cisnął na Buddę. W...

SREBRO

Jeden z najdawniej znanych metali, używany jako środek płatniczy w Egipcie już w IV tysiącleciu pne. Kto nie ma srebra ani miedzi, płaci tym, na czym siedzi przysł., kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi, niech zapłaci skórzaną monetą; kto nie może datkiem, niech zapłaci zadkiem; kogo nie stać...

RYZA

RYZA jako:

RYZA - jednostka miary równa 500 (1000 - Austria) arkuszom papieru - format: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 (ISO), B4 (ISO), B5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), C3, C4, C5, C6, RA2, RA3, RA4

Zastosowanie nazwy RYZA:

handel, druk, sklep papierniczy, hurtownia papiernicza, grafika, drukarka, drukarnia...

Pierwsze drukowane książki polskie - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Do druku dostała się mowa polska po raz pierwszy już w wieku XV: w wydanej roku 1475 we Wrocławiu łacińskiej księdze kościelnej wydrukowano po polsku Ojcze nasz, Zdrowaś i Wierzę. Modlitwę Pańską wydrukowano, jak następuje:

Otcze nasz genz gsi nanyebesach oswyentcze gmye twe budź twa tf uola...

Arbor philosophica, Arbor Dianae, drzewo filozofów, srebrne drzewo

Zjawisko krystalizacyjne powstałe w wyniku zmieszania roztworu azotanu srebra z rtęcią przypominające kształtem drzewo i gałęzie; dla alchemików było symbolem i dowodem ,,rosnącej na wzór roślin natury" metali,

Pojęcie to opisuje poza tym najczęściej dwanaście alchemicznych operacji" (calcinatio...

Srebro

Jako świecący biało metal jest symbolem czystości; u Sumerów, w starożytności i aż do późnego średniowiecza alchemii łączony z księżycem, a tym samym też z zasadą żeńską (w przeciwieństwie do męskiego, solarnego złota).

W mit. egip. kości bogów były ze srebra, jak ich ciało ze złota. W...

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Idziemy do łazienki i odkręcamy kran. Leci woda. Gorąca, zimna... Zamożniejsi z nas znajdują przyjemność w kąpielach w jacuzzi. Ale czy wykonując którąkolwiek z tych czynności pomyśleliśmy, choć raz o źródle wielu z obecnych wynalazków; o ich twórcach i czasach, w których powstały? Czy przypadkowe cywilizacje, które rozwinęły się i upadły na przestrzeni lat mogły stworzyć podstawy wielu z obecnych dziedzin nauki? Absolutnie nie. Dlatego też chciałbym ...

Nikotynizm

Uzależnienia, czyli nałogi, są to zaburzenia zdrowia polegające na złożonej interakcji między osobą a pewnymi substancjami, które działając w mózgu, wywierają wpływ na stan psychiczny tejże osoby; wynikiem uzależnienia jest psychiczna bądź psychiczna i somatyczna zależność przejawiająca się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania substancji w oczekiwaniu na efekty jej działania czy też w celu uniknięcia przykrych objawów jej braku; czasem towarzyszy temu ...

Chemia kosmetyczna - cz.3 Sole

Temat: sole. - sole składają się z metalu i reszty kwasowej. Najważniejszym sposobem otrzymywania soli jest reakcja zobojętniania przebiegająca według ogólnego schematu: KWAS ZASADA = SÓL WODA Najważniejsze sole stosowane w kosmetyce: a) węglan sodu Na2CO3 - substancja biała, krystaliczna, służąca do zmiękczania wody i do produkcji mydeł. b) Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) - biała, krystaliczna substancja. - Podczas ogrzewania rozkłada się wydzielając ...