Azotan(V) srebra(I)

Czytaj Dalej

WIERCIPIĘTA, ŻYWE SREBRO, A MOŻE NADPOBUDLIWE?

Porusza się wyłącznie biegiem, na niczym nie może się skupić, nic nie odkłada na miejsce i nie jest łatwym towarzyszem zabaw. Czy trzeba go leczyć, czy lepiej po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Termin „nadpobudliwość psychoruchowa” zrobił ostatnio wielką karierę. Często słyszymy taką...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - AZOTANY

Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Podczas ogrzewania powyżej temperatury topnienia rozkładają się z wydzieleniem tlenu - stąd ich silne właściwości utleniające. Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - INNE AZOTANY

Azotan srebra - AgNO3, nazwa farmaceutyczna - Lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna o temperaturze topnienia 208,6­C, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie. Łatwo redukuje się do metalicznego srebra. Działa żrąco na skórę. Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego HNO3 na...

Jakie jest zastosowanie srebra w jubilerstwie?

Srebro jest miękkim i łatwym w obróbce metalem, również szeroko wykorzystywanym w jubilerstwie. Jest tańsze od złota, cechując się przy tym pięk­nym połyskiem, o którego zachowanie trzeba jed­nak pieczołowicie dbać. Jest bardzo dobrze kowalne i ciągliwe - prawie jak złoto. Nie koroduje zbyt...

SREBRO

Jeden z najdawniej znanych metali, używany jako środek płatniczy w Egipcie już w IV tysiącleciu pne. Kto nie ma srebra ani miedzi, płaci tym, na czym siedzi przysł., kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi, niech zapłaci skórzaną monetą; kto nie może datkiem, niech zapłaci zadkiem; kogo nie stać...

Srebro

Metal szlachetny, biały, o silnym połysku,miękki i kowalny; występuje w przyrodzie w stanierodzimym i w postaci siarczków; s. jako trwałe,podatne do obróbki, stosowano zwykle w stopie zmiedzią w celu uzyskania większej twardości;

od starożytnościs. używano do wyrobu przedmiotów luksusowychcodziennego...

Srebro

Jako świecący biało metal jest symbolem czystości; u Sumerów, w starożytności i aż do późnego średniowiecza alchemii łączony z księżycem, a tym samym też z zasadą żeńską (w przeciwieństwie do męskiego, solarnego złota).

W mit. egip. kości bogów były ze srebra, jak ich ciało ze złota. W...

Leczenie choroby niedokrwiennej serca - Azotany

* AZOTANY * Mechanizm działania: - zmniejszają zapotrzebowanie tlenowe mięśnia sercowego, dzieje się to w wyniku zmniejszenia obciążenia wstępngo; - poprawiają dystrybucję w krążeniu wieńcowym poprzez lepsze ukrwienie warstwy podosierdziowej przez obniżenie ciśnienia napełniania lewej komory; - poprawiają szybkość przepływu wieńcowego, dzieje się to, w skutek rozszerzania tętnic wieńcowych i usuwania ich skurczu; - Azotany po podaniu ulegają ...

Azotany

Sole kwasu azotowego powstające zazotu amonowego w procesie nitryfikacji. Wwarunkach przenawożenia azotem zachodziniebezpieczeństwo nadmiernej koncentracji a.w glebie, wodach i roślinach. Ich nadmiernaobecność jest bardzo szkodliwa dla zwierząt i ludzi, a także prowadzi do eutrofizacji...

Azotany

Azotany traktować należy z jednej strony jako dozwolone dodatki do żywności (środki konserwujące), z drugiej zaś jako substancje potencjalnie rakotwórcze. Związki te w organizmie człowieka pod wpływem flory jelitowej mogą ulegać redukcji do azotynów i tlenków, powodując przejście hemoglobiny w...