Autyzm atypowy

Autyzm atypowy - jest to całościowe zaburzenie rozwoju różniące się od wczesnego autyzmu dziecięcego przede wszystkim późniejszym początkiem występowania objawów (ok. 3 roku życia lub później). Nie spełnia wszystkich kryteriów dla jednostki F84.0 (autyzm dziecięcy).

Czytaj Dalej

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Autyzm wczesnodziecięcy

Po raz pierwszy autyzm jako specyficzny zespół zaburzeń (w odróżnie­niu od autyzmu jako jednego z objawów schizofrenii) został opisany przez L.

Esej na temat zagadnienia "naznaczenia i stygmatyzacji" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Naznaczenie. ?Fałszywe znamię?. Naznaczenie, naznaczać ? opatrzyć coś jakimś znakiem, piętnem, znamieniem itp. nacechować, oznaczyć. Pojecie to chciałabym przedstawić w powiązaniu z fazą szóstą rozwoju człowieka według koncepcji Erika H. Eriksona. Faza VI to faza intymności. W fazę tą wchodzi człowiek, który zaspokoił swoją potrzebę tożsamości i wydoskonalił w sobie cnotę wierności. Dopiero teraz jest on zdolny pokochać inną, drugą osobę. Miłość jest tu ...

Autyzm jest genetycznym zaburzeniem

Najnowsze doniesienia potwierdzają, że autyzm jest genetycznym zaburzeniem, a gen odpowiedzialny za autyzm również jest odpowiedzialny za powstawanie zaburzeń z grupy Rozległe Zaburzenie Rozwojowe jak np.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

 

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej...

SŁOWOTWÓRSTWO

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyrazy podstawowe i pochodne

Liczba wyrazów w języku nie jest stała. W ciągu wieków doskonalą się i zmieniają formy pracy ludzkiej, dokonujemy odkryć naukowych, tworzymy nowe narzędzia i maszyny. Wciąż zwiększa się nasza wiedza o świecie. W związku z tym rośnie liczba wyrazów, trzeba...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej potędze gospodarczej. Na tak duże znaczenie Polski w Europie miał duży wpływ...

Dziecko z autyzmem

25% wyleczonych autystów cierpiało na tę chorobę niewiele autystów rozpoczyna szkołę średnią, jeszcze mniej dociera dalej zajmują się głównie matematyką, informatyką, a ni psychologię próbowała zrozumieć samą siebie, nie czuła się dyskryminowała- to powodowało ze więcej uwagi przykładała pracy nad sobą, cechy charakterystyczne dla autyzmu umiała pozytywnie wykorzystać nie wyrosła z autyzmu ale akceptowała swoje cechy i ...

Pierwsze objawy autyzmu

obecnych badań mniej więcej 1 dziecko na 1000 cierpi na autyzm wczesnodziecięcy, a jedno na 250 cierpi na jego łagodniejsze formy. Cechą charakterystyczną niemowląt podejrzanych o autyzm jest brak skłonności do nawiązywania więzi emocjonalnych.

Struktura macierzowa zarządzania

Charakteryzuje się odejściem od tradycyjnego założenia, iż formalna struktura organizacyjna jako całość powinna być systemem stałym i trwałym. W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. W strukturze macierzowej wyodrębnia...

Reguły organizacji marketingu

Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Romantyczna jednostka literacka skupia w sobie wszelkie cechy indywidualizmu, niepokój ducha i sumienia, rozterki natury moralnej i etycznej. Bohater często zostaje postawiony w trudnej sytuacji wyboru, kiedy musi zdecydować, czy wyższy cel, do którego dąży, jest wart zrezygnowania z własnych przekonań i...

Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną

 

Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną. Jakie przyczyny powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Dla polskiej literatury barokowej typowe są dwa wzory kultury: ziemiański i dworski. Potężne dwory powiązane zwykle z zagranicą preferowały europejską modę, styl, sztukę, natomiast średnia prosta szlachta ceniła prawie do przesady swojskość rodzimość i wartości ziemiańskiego trybu życia. Kulturę...

HUMANIŚCI

Humanistami zwykło się nazywać uczonych, którzy studiują specjalnie człowieka i jego wytwory, którzy sprawy człowieka mają za najdonioślejsze i na świat cały skłonni są patrzeć z jego punktu widzenia.

Gdy jednak mowa o „humanistach" Odrodzenia, to przeważnie zwęża się ten termin i rozumie przezeń...

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

1. Strategie...

Teoria zadań rozwojowych opracowana przez HAVIGHURSTA

Robert James HAVIGHURST [wymowa: Hewikherst] (1900 – 1991) sformułował ideę, że jednostka rozwija się pod naciskiem oczekiwań społecznych. Oczekiwania społeczne stanowią kryterium oceny, czy człowiek radzi sobie w życiu czy nie. Poszczególne składniki oczekiwań społecznych dotyczących osób w...

Anatomia interakcji społecznej

Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę spytać o drogę...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi

z Diagnostycznej Listy Kontrolnej Rim-mlanda dla dzieci z zaburzeniami zachowania - FORMĘ 2, FORMĘ 3 (po­mocnej przy odróżnianiu autyzmu od schizofrenii), czy tak zwanych list cech ułatwiających wczesne rozpoznanie autyzmu dziecięcego (np.

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Niektórzy wyrażają pogląd, że zespół Aspergera jest lżejszym warian­tem autyzmu Kannera i wówczas zalicza się dzieci z zespołem Aspergera do grupy autystów aktywnych, o dziwacznych społecznych interakcjach.