Autostrada Słońca

Czytaj Dalej

Droga Mleczna

Wszystkie gwiazdy widoczne na niebie gołym okiem wchodzą w skład układu gwiazdowego, zwanego Drogą Mleczną lub po prostu Galaktyką (po grecku słowo ,,galaxias” znaczy mleko); Nazwa ta pochodzi od jasnego pasma na sferze niebieskiej, wyraźnie widocznego podczas pogodnych, bezksiężycowych nocy. Tworzy...

Kosmos - Galileusz ogląda nowy obraz nieba

7 stycznia 1610 r. astronom Galilei skierował swój dopiero co zbudowany teleskop ku plamce światła, która przesuwała sil powoli po czystym niebie nad włoskim miastem Padwa. Obserwował planetę Jowisz. Ku zaskoczeniu Galileusza planecie towarzyszyło coś, co nazwał "czterema małymi gwiazdami". W istocie...

Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

Dla większej zwartości relacji o zabytkach architektury sakralnej zostały tu wspomniane liczne budowle należące do czasów późniejszych, do trzeciego podokresu Nowego Państwa. Wypada teraz cofnąć się nieco do schyłku panowania XVIII dynastii, aby zapoznać się z twórczością artystyczną...

Układ planetarny Słońca

Pod pojęciem Układu Słonecznego rozumiemy Słońce i wszystkie ciała kosmiczne, które poruszają się w jego polu grawitacyjnym. Skupia ono w swej objętości aż 99,86696 masy całego układu. Na inne obiekty przypada zaledwie 0,134%, z czego najwięcej zajmują planety (ponad 0,133%), potem idą komety...

Hymny

Hymn jest to uroczysty i podniosły utwór pochwalny, pierwotnie sławiący bóstwo, później także bohaterskie czyny, wielkie idee, otoczone powszechnym szacunkiem wartości i instytucje. Utwory tego typu, związane zazwyczaj z publicznymi uroczystościami kultowymi, występowały w różnych kręgach kulturowych...

Pejzaż romantyczny w literaturze

Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pejzażu, okolic, w których przebywali. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Adam Mickiewicz.

"Balladach i romansach" ukazał urok...

Świat w przestrzeni

Historia naszego  świata jest zawsze jeszcze znana niedostatecznie. Paręset lat temu bejmowała niewiele więcej ponad trzy tysiąclecia. Wszystko, co się działo przedtem, było rzedmiotem legend i domysłów. W znacznej części cywilizowanego świata wierzono i nauczano, e świat został stworzony nagle w roku...

Świat w czasie

W ostatnich pięćdziesięciu latach uczeni stworzyli kilka bardzo ładnych i zajmujących hipotez na temat wieku i początku naszej ziemi. Nie możemy tu podać bodaj nawet pobieżnego przeglądu tych hipotez, ponieważ wymagają one niesłychanie subtelnych matematycznych i fizykalnych rozważań. Nie da się...

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Dusza ludzka w tym  łacińsko-greckim imperium w dwu pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej była udręczona i rozczarowana. Panował przymus i okrucieństwo; pycha i chęć olśnienia zastępowały poczucie honoru; niewiele było pogody i trwałego szczęścia. Biedni byli pogardzani i nieszczęśliwi;...

Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

Adam Mickiewicz jest nie tylko geniuszem słowa, rymu i przekazu patriotycznych uczuć, jest także mistrzem poetyckich obrazów wyłaniających się z poszczególnych utworów. Rozmiłowany w pięknie przyrody, za pomocą słowa oddawał jej kolory, odgłosy, a nawet zapachy, co sprawiało, że czytający miał przed...

Astronomiczne podstawy orientacji na Ziemi

Ruch Ziemi wokół własnej osi jest podstawą orientacji na Ziemi. Położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej wyznacza się bowiem za pomocą współrzędnych geograficznych, które wynikaj ą z ruchu obrotowego.

Z wyjątkiem biegunów, wszystkie punkty położone na powierzchni Ziemi w wyniku ruchu obrotowego...

Obieg Ziemi dookoła Słońca

Ziemia, będąc jedną z planet Układu Słonecznego, wykonuje, tak jak pozostałe planety Układu, ruch obiegowy dookoła Słońca. Ruch ten odbywa się po orbicie zbliżonej kształtem do elipsy. Pełny obieg Ziemi dookoła Słońca trwa 365 dni 5 godzin 49 minut 9 sekund, czyli rok. Ziemia obiega Słońce ze...

Kalendarz

Ruch obiegowy Ziemi jest przyczyną powtarzających się cyklicznie zjawisk astronomicznych, takich jak widomy ruch Słońca i Księżyca. Stały się one podstawą wyróżnienia jednostek czasu dłuższych od doby, czyli konstrukcji kalendarza;

Podstawową jednostką roku jest miesiąc i może być wyznaczony w...

DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

W obecnych czasach dużo się mówi na tematy dotyczące zagrożeń środowiska i sposobów zapobiegania klęskom ekologicznym. Przedmiotem wielu dyskusji jest tzw. dziura ozonowa. Wszyscy wiedzą, że zjawisko to jest niepokojące i przynosi niepożądane skutki. Niestety niewiele osób posiada wiedzę o istocie...

Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna

Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. Przybiera kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas obraz się zmienia.

Aczkolwiek mechanizmy powodujące zorzę są dość dobrze i...

Jowisz - Informacje ogólne

Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Ma 11 razy większą średnicę i 318 razy większą masę niż Ziemia. Droga wokół Słońca, w średniej odległości od niego 800 mln km, zabiera mu prawie 12 lat!

Jowisz jest olbrzymią kulą gazową. Oprócz niego są jeszcze trzy takie planety:...

Kosmos - Wszystko o drodze pozornego ruchu Słońca

Dopóki nie przeprowadzono odpowiednich doświadczeń, ruch obrotowy Ziemi można było obserwować tylko poprzez pozorny obrót sfery niebieskiej z towarzyszącymi mu wschodami i zachodami ciał niebieskich. Podobnie było z ruchem obiegowym Ziemi po orbicie wokółsłonecznej, który obserwowano jako pozorny ruch...

PROBLEM AUTOSTRAD W POLSCE

W październiku 94 roku uchwalono Ustawę o Autostradach Płatnych, na mocy której utworzono ABEĘ - Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Ustawa przewiduje wybudowanie 2600 km autostrad płatnych Autostrady.

Słońce - nasza gwiazda dzienna

Słońce jest centralnym obiektem Układu Słonecznego oraz naszym podstawowym źródłem światła i ciepła- jednakże jako gwiazda jest całkiem zwyczajne.

Słońce jest takie, jak miliony gwiazd we Wszechświecie. Ponieważ znajdujemy się tak blisko niego- zaledwie 149.000.000 km- możemy mu się dokładnie...

Uran - Informacje ogólne

URAN Uran-siodma, licząc wg rosnącej odległości od Słońca, planeta Układu Słonecznego, odkryta przez Wilia ma Herschela w 1781 roku, zatem nie znana w staroztnosci. Tradycyjnie jednak i ona otrzymała imię greckie - Uranos był bogiem niebios, uosobieniem nieba jako pierwiastka płodności. Okres orbitalny...