Autobusy miejskie w Świnoujściu

Czytaj Dalej

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Z kolei funkcje ogólnomieskie rozwijają się przede wszystkim na obszarach uprzywilejowanych pod względem swego srtategiczno-komunikacyjnego położenia w miejskim organizmie.

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

Kolejna inicjatywa polityki miejskiej - GENTRYFIKACJA, czyli uszlachetnianie domów poprzez remont i zmianę funkcji - tzw rewitalizacja osiedli.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Ludność wiejska i miejska w Polsce

Na ziemiach zachodnich i północnych natomiast, które przed wojną były znacznie silniej zurbanizowane, nastąpił przejściowy znaczny spadek ludności miejskiej do około 37%.

Zmiana liczby ludności miejskiej. Procesy Urbanizacji

miejskiego zycia. Aglomeracja miejska to skupienie zabudowy, ktore charaktreryzuje wiele zgrupowan miejsc pracy i glownych osrodkow uslugowych, z ktorych np.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

Temu celowi służyły powstające mury miejskie. W życiu miejskim dużą rolę odgrywała organizacja rzemiosła.

Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

Miejskie natomiast to: oparcie budynku na ścianie sąsiada(servitus oneris ferendi), prawo okapu(servitus stillicidii), ograniczenie co do wysokości sąsiedniego budynku(servitus altius non tollendi), prawo wysunięcia części budynku nad nieruchomością sąsiada(servitus protegendi) i prawo otwarcia okna nad gruntem sąsiada(servitus luminum).

Najbezpieczniejsze miejsce w autobusie?

Które miejsce w autobusie jest najbezpieczniejsze i w razie wypadku jest największa szansa na przeżycie?

Autobusy

W roku 1927 pojawił się autobus w formie podob­nej do dzisiejszej - prostopadłościennego pudełka, wyglądającego z grubsza tak samo z przodu jak i z tyłu, w którym miejsce kierowcy i drzwi wej­ściowe usytuowane były przed przednią osią.

ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego

Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego, tygodnik, wyd.

Turystyka miejska

Rozwój Turystyka miejska jako zagadnienie różnorodne , złożone i dynamiczne wymyka się ścisłym definicjom i analizom, dlatego niektórzy badacze wola posługiwać się węższym pojęciem turystyki wielkomiejskiej.

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności -  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów -  czynniki miastotwórcze *  kupiectwo *  rzemiosło *  planowa działalność władzy -  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i roli ekonomicznej od otaczających ją wsi, skupiająca znaczną liczbę ludności nierolniczej ...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

 

Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EMANCYPACJA LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Na południu zaś, a zwłaszcza we Włoszech, gdzie po wyzwoleniu się spod władzy episkopatu obszarem miasta władało kilku lub nawet kilkunastu feudałów, posiadających w jego obrębie ufortyfikowane siedziby, władza w drodze kompromisu była sprawowana wspólnie przez patrycjat miejski i zainteresowanych feudałów.

Straż miejska

W swojej pracy starałam się jak najdokładniej opisać funkcjonowanie straży miejskiej pod względem prawnym, opisałam zadania i obowiązki funkcjonariuszy straży miejskiej oraz uprawnienia jakie mają pracownicy straży miejskiej.

Śieć miejska LAN

Wiele dużych sieci rozpoczęło swoją działalność jako sieci miejskie. W Polsce, przykładem jest sieć POL-34 (będąca podstawą rządowego projektu PIONIER), która powstała w celu umożliwienia szybkiej komunikacji pomiędzy akademickimi sieciami miejskimi.