Wiosna Ludów w Europie - Wiosna ludów w Austrii

Aż do marca 1848 roku opozycja w monarchii habsburskiej nie miała możliwości organizowania się w sposób legalny przeciw rządom Klemensa Metternicha - konserwatywnego kanclerza Austrii.

Zgromadzenie Prawodawcze. Początek wojny Francji z Austrią

25 marca 1792 – ultimatum w kierunku cesarza (1 marca zmarł Leopold II, jego syn Franciszek II jeszcze się nie koronował), nie było na nie odpowiedzi, więc Francja wypowiedziała wojnę Austrii.

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Austrii

Sytuacja we Wiedniu: + 25 kwietnia 1848 ogłoszono konstytucję, która wzorowana była na konstytucji belgijskiej, ogłosił ją cesarz, uznawała odrębny charakter włoskich krajów oraz Węgier, wprowadziła wolność wiary i sumienia, wolność prasy, nowe prawa miały być wprowadzane za zgodą Izby Deputowanych i Senatu + 22 lipca 1848 zebrał się ogólno-austriacki parlament + 26 lipca 1848 zatwierdzono wniosek o zniesieniu pańszczyzny za odszkodowaniem + 6 ...

Rządy osobiste Józefa II w Austrii

w Austrii, Czechach i Galicji oraz na Węgrzech w 1785 r.

EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

wystąpienia w Niemczech oraz sukcesy Austriaków w Italii, Napoleon dążył do jak najszybszego rozstrzygnięcia tej kampanii. Massena uderzył na Austriaków, podejmując frontalny atak przez most, początkowo tylko dyw.

LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

gwardii narodowej, po raz pierwszy pojawiła się w 1809 w Austrii, ale tylko w niektórych regionach, gdyż sejm węg.

LEOBEN, m. w środk. Austrii (Styria), nad rz. Murą

Tegoż dnia Austriacy przystali na pięciodniowy rozejm, następnie dwukrotnie przedłużany.

Wojna Austrii i Prus z Francją. Druga Rewolucja Francuska

septembryzacja 20 września 1792 – pierwsze zebranie Konwentu Przyczyny wolnego posuwania się armii sprzymierzonych: + niechęć generałów pruskich i austriackich do siebie + ludność nie przyjmowała wojsk entuzjastycznie + opady deszczowe.

Rządy Marii Teresy w Austrii

  Monarchia austriacka, jako państwo absolutyzmy oświeceniowego łączy się z panowaniem cesarzowej Marii Teresy. wstąpiła na tron i w tym samym roku doszło do wojny o sukcesje austriacką (1740-1748).

DURNSTEIN, m. w Austrii, na lewym brzegu Dunaju, na zach. od Wiednia

Gdzie 10 i 11 XI1805 miała miejsce zaciekła bitwa między franc. dyw. Gazana a głównymi ros. siłami Kutuzowa. Po kapitulacji austr. armii Macka w Ulm Napoleon ruszył w pościg za ros. armią Kutuzowa, cofającą się spod Braunau na wschód, w kierunku Wiednia. Zasadnicze siły franc. szły prawym brzegiem...

HOLLABRUNN, m. w Austrii na płn. zach. od Wiednia

Rosjanie i Austriacy skupili 100 tys.

MARIAZELL, m. w środk. Austrii, na płd. zach. od Wiednia

straży tylnej Austriaków i obchodząc ją z obu stron zagarnął 4 tys.

QUADRILATERALE, system czterech twierdz w płn. Italii, broniących dostępu do płd. Austrii

Parę zach. fortec stanowiły Mantua i Peschiera, leżące nad rz. Mincio, łączącąjezioro Garda z Padem. Parę wsch. tworzyły natomiast Legnano i Werona, położone nad Adygą. Twierdze te miały szczególne znaczenie w wojnach na terenie płn. Italii.

RABA (Raab), rz. na pograniczu Austrii i Węgier, prawy dopływ Dunaju

Austriacy (35 tys. Austriacy utrzymali swe pozycje w centrum i na prawym skrzydle, broniąc zaciekle wioski Kis-Megyer. Austriacy wycofali się do fortecy Raab oraz w kierunku węg.

WAGRAM, w. w Austrii, na płn. od Wiednia, na lewym brzegu Dunaju

Austriacy stawiali tu zaciekły opór, ale pod ogniem wielkiej baterii musieli ewakuować Aderklaa i Breitenlee. Gdyby dotarł tu parę godzin wcześniej, jego interwencja mogłaby przesądzić o zwycięstwie Austriaków.

WIEDEŃSKIE MOSTY, mosty na Dunaju w stolicy Austrii, opanowane podstępem 13 XI 1805 przez Murata

Austriacy podminowali wprawdzie mosty na Dunaju, ale obsadzili je nieliczną strażą, z jednym tylko działem, czekając do ostatka z wysadzeniem w powietrze. Austriacy mogli jeszcze przeszkodzić Francuzom w przeprawie.