Aurora (okręt)

Czytaj Dalej

SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

Najlepszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, okazał się gro­źnym przeciwnikiem alianckiej że­glugi. Pierwszą jednostkę zwodo­wano na początku września 1944 r. W tym samym miesiącu zbudowa­no jeszcze 3 jednostki, w paździer­niku - 35, listopadzie - 61, gru­dniu - 71. Do końca kwietnia 1945 r...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

1. Pierwsza bitwa okrętów parowych 

Wadę tę natychmiast wykorzystał dowódca "Władimira" komandor Butakow, zajmu-jąc pozycje za rufą Turka i "częstując" go salwami swej dziobowej baterii. Kie-dy tylko "Perwas-Barchi" chciał wykonać zwrot z zamiarem użycia...

BLUCHER - okręt

Kariera bojowa niemieckiego cięż­kiego krążownika zwodowanego w 1936 r. była krótka i przeszła do historii wojen morskich jako jeden z nielicznych przykładów... skutecz­ności nadbrzeżnych baterii w walce z okrętami. W nocy z 8 na 9 kwiet­nia 1940 r. zespół niemieckich okrę­tów, w skład którego oprócz...

BURZA - okręt

Polski niszczyciel zamówiony w 1926 r. przez Kierownictwo Ma­rynarki Wojennej we francuskiej stoczni Chantiers Navals Francais w Blainville. Zwodowany w 1929 r., rozpoczął służbę w w 1932 r. Jego zadaniem miało być eskortowanie konwojów, zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych przeciw­nika, patrolowanie...

KING GEORGE V - okręt

Pancernik brytyjski zwodowany 21 lutego 1939 r., wszedł do służby w drugiej połowie 1940 r. Cztery pozostałe okręty tego typu {*Prince of Wales, *Duke of York, Anson, Howe) weszły do linii w 1941 i 1942 r.; były to jedne z najsilniej opancerzonych okrętów świata, ustępując pod tym względem je­dynie...

MIDWAY - bitwa 1942 r.

Opanowanie atolu w zachodniej części Wysp Hawajskich oraz znaj­dującej się tam amerykańskiej bazy morskiej i lotniczej dowództwo ma­rynarki japońskiej uznało za ko­nieczne dla stworzenia na Pacyfiku zewnętrznego pasa baz osłaniają­cego Japonię.

Uderzenia miały do­konać okręty floty dowodzonej przez...

SĘP - okręt podwodny

Zwodowany w holenderskiej stoczni 17 października 1938 r., rozpoczął służbę w Polskiej Mary­narce Wojennej 16 kwietnia 1939 r. (podniesienie bandery). W chwili wybuchu II wojny światowej nie był ukończony i miał powrócić do stoczni w Rotterdamie w celu prze­prowadzenia prób. 1 września wy­szedł z bazy...

TORPEDY

Najgroźniejsze pociski morskie wy­nalezione w 1865 r. przez austriac­kiego artylerzystę kpt. Luppisa; jego torpeda napędzana była mechani­zmem sprężynowym i kierowana linkami przyczepionymi do sterów. Tę broń udoskonalił angielski me­chanik Robert Whitehead, który za­stosował silnik poruszany sprężo­nym...

YAMATO - okręt

Superpancernik japoński zwodowa­ny 8 sierpnia 1940 r., miał być nie­zwyciężonym okrętem, tak silnie opancerzonym (pokład 228 mm, kadłub 406 mm) i uzbrojonym (9 dział kal. 457 mm), że nie mógł­by mu zagrozić żaden pancernik amerykański. Budowa tego okrętu oraz siostrzanego Musashi pozosta­wała pod...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

A - okręty podwodne

Japońskie miniaturowe okręty podwodne typu A, zbudowane w 1934 r. w stoczni Kurę na podsta­wie projektu kpt. Kaneharu Kishi-moto. Dwa pierwsze okręty, ozna­czone Ha I i Ha 2, zwodowano w 1936 r. Jak wykazały próby, ich największą wadą był niewielki za­sięg wynoszący 80 mil na po­wierzchni przy...

ABDIEL - okręty

ABDIEL okręty

Klasa brytyjskich stawiaczy min, najszybszych okrętów Royal Navy rozwijających prędkość 37 węzłów. Największą sławę zdobyły dostar­czając w latach 1941-42 amunicję i materiały eksploatacyjne dla samo­lotów na *Malcie. Znaczna prędkość pozwalała im dotrzeć z Gibraltaru na Maltę...

ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków...

ADMIRAŁ HIPPER - okręt

 

ADMIRAŁ HIPPER - okręt

Niemiecki ciężki krążownik. Zwo­dowany w 1937 r. wraz z Bliiche-rem był pierwszym niemieckim okrętem tej klasy dysponującym grubym opancerzeniem i silną arty­lerią przeciwlotniczą; jego wadę sta­nowił ograniczony zasięg i zawod­ność turbin. W lutym 1940 r. wyszedł na...

ADMIRAŁ SCHEER - okręt

Drugi z niemieckich pancerni­ków kieszonkowych zwodowany w 1933 r., wyszedł na Atlantyk 23 października 1940 r. pod dowódz­twem kmdr Theodora Kranckego. Do końca marca 1941 r. zatopił 16 statków o łącznym tonażu 99 039 BRT. W listopadzie 1940 r. zaatako­wał konwój „HX 84", w którym znajdowały się polskie...

AICHI M6A SEIRAN - samolot

Japoński dwumiejscowy wodnosa­molot przystosowany do przewoże­nia wewnątrz kadłuba okrętu podwodnego klasy 1-400. Dzięki składanym skrzydłom i stateczni­kowi do wnętrza specjalnego hanga­ru okrętu można było załadować 3 samoloty (oraz czwarty rozmonto­wany) i przygotować je do startuz katapulty w...

AJAX - okręt

Lekki krążownik brytyjski zbudowa­ny w 1935 r. był najszybszym okrętem z pięciu jednostek klasy Leander. Wsławił się walką z nie­mieckim pancernikiem *Admiral Graf Spee. Po naprawie uszkodzeń w 1940 r. rozpoczął służbę na Mo­rzu Śródziemnym. W kwietniu tego roku brał udział w ewakuacji...

AKAGI - okręt

Lotniskowiec japoński budowanybył jako krążownik liniowy, ale w 1922 r. prace wstrzymano, gdyż tę klasę okrętów objęły ograniczenia narzucone przez układ waszyngtoń­ski. Dowództwo japońskiej mary­narki zdecydowało się przerobić Akagi i siostrzany okręt Amagi (zniszczony w czasie trzęsienia zie­mi...

ALBACORE - okręt

Amerykański okręt podwodny klasy Gato, rozpoczął służbę w czerwcu 1942 r. W czasie 10 patroli na Pacy­iku zatopił 8 japońskich okrętów, w tym lotniskowiec Taiho, lekki krążownik i 2 niszczyciele. Zatonął na minie w listopadzie 1944 r.

 

 

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE wyporność podwodna 2425 t...

ALBACORE - okręt

Amerykański okręt podwodny klasy Gato, rozpoczął służbę w czerwcu 1942 r. W czasie 10 patroli na Pacy­fiku zatopił 8 japońskich okrętów, w tym lotniskowiec Taiho, lekki krążownik i 2 niszczyciele. Zatonął na minie w listopadzie 1944 r.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

wyporność podwodna 2425 t 

1525...