Auld Alliance

Czytaj Dalej

ALIANS, Alliance, Allianz

Ruch lub związek mający na celu doprowadzenie do zgody i współpracy między religiami, Kościołami lub członkami różnych Kościołów.

1. ALIANSE KRAJOWE

1. Presbyterian Alliance of India, zał. 1875 w celu zapewnienia współpracy mis.; 1904 objął wszystkie Kościoły prezbiteriańskie w Indiach.

2...