Audytorium

Audytorium

Czytaj Dalej

AUDYTORIUM

-  zbiorowość odbiorcza złożona z osób, które uczestniczą bądź uczestniczyły w odbiorze konkretnego przekazu (filmu)