Audiologia

Czytaj Dalej

Audiologia

Obszernym działem audiologii są apa­raty stacyjne wzmacniające słuch instalowane w placówkach szkolnych, z których korzystają dzie­ci i młodzież z ubytkami słuchu, oraz aparaty indywidualne stosowane u poszczególnych osób.