Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

Najczęściej format ASF wykorzystywany jest do przechowywania strumieni danych zakodowanych za pomocą Windows Media Audio (WMA) i/lub Windows Media Video (WMV). MPEG-1 Audio Layer-1) to format stratnej kompresji dźwięku.

Odruch psychogalwaniczny w audio­logii

stosuje się w przy­padku dzieci, z którymi trudno na­wiązać sensowny kontakt i współ­działanie przy badaniach audio­metrycznych.

AVI (Audio Video lnterleaved)

AVI (Audio Video lnterleaved) - niestandardowy sposób kompresji cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu stosowany przez firmę Microsoft.

CD-DA (CD Digital Audio)

CD-DA (CD Digital Audio) - standardowy dysk optyczny CD z cyfrowym zapisem dźwięku wg specyfikacji ReadBook, także nazwa napędu w tej technologii; standardowa pojemność 650 MB zapisana z kodem nadmiarowym EFM (Eight to Fourteen Modu- lation), umożliwia rejestrację i odtwarza ścieżki dźwiękowej o czasie 74 min przy  szybkości odczytu 150 kB/s - oznaczanej jako krotność 1x.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB (Digital Audio Broadcasting) - naziemna radiofonia cyfrowa przeznaczona do transmisji wielu sygnałów stereofonicznych o wysokiej jakości.

DAT (Digital Audio Tape)

DAT (Digital Audio Tape) - metoda zapisu helikalnego (ukośnego) przeznaczona początkowo do stereofonicznego zapisu dźwięku w postaci cyfrowej - z próbkowaniem 48 kHz na taśmach magnetycznych (szerokość taśmy 4 mm, kasety o wymiarach 2,9x2,1x0,4 [cal]) - została zaadaptowana z kla¬sycznych urządzeń magnetowidowych do rejestracji obrazów telewizyjnych.

MPEG-Audio

MPEG-Audio - zalecenie określające sposób kodowania: pięciu kanałów fonicznych o wysokiej jakości, dwu pomocniczych o zawężonym paśmie oraz siedmiu z komen- tarzami - przeznaczonych dla kilku wersji językowych w dystrybucji filmów.

AAC (Adaptive Audio Coding)

Standard adaptacyjnego kodowania dźwięku wg MPEG-AAC, przewidziany stosowania w systemach telewizji cyfrowej. Określa zasady dostarczania dźwięku takiej samej jakości jak MP3 (MPEG1 warstwa 3), zajmując jedynie 70% użytkowanego pasm.

AMIS (Audio Messaging Interchange Specification)

Zbiór standardów stosowanych w telefonii komputerowej, związanych z zapewnieniem współpracy w sieci różnych systemów głosowego przekazu informacji - za pomocą urządzeń pochodzących od różnych producentów. System telefonii komputerowej zgodny ze standardami AIMS staje się podstawowym elementem...

AMR (Audio Modem Riser)

Złącze interfejsowe a także dźwiękowa karta modemowa AMR, instalowane w najnowszych płytach głównych komputerów P dysponujących dużą mocą obliczeniową. Złącze z kartą AMR jest przeznaczone do obsługi dźwięku i funkcji związanych z transmisją przez sieć komutowaną za pośrednictwem linii...