Atypowa hiperplazja przewodowa

Atypowa hiperplazja przewodowa (ADH) jest to nadmierny rozrost komórek przewodu mlecznego. Jest to zmiana łagodna, często asymptomatyczna, która może jednak wskazywać na podwyższone ryzyko zachorowania na raka gruczołu sutkowego. Morfologicznie ADH różni się ilościowo od nieinwazyjnego raka wewnątrzprzewodowego (DCIS).

Czytaj Dalej

Świat bez kabli - technologie bezprzewodowe

Świat bez kabli – technologie bezprzewodowe Nasze domy i mieszkania od zawsze były oazą wszelkiego rodzaju kabli. Ile urządzeń - tyle kabli zasilających. Do tego kable sieciowe, kable głośnikowe, przewody telefoniczne, przewody łączące telewizor z magnetowidem i DVD itd... Znamy to - prawda? Nic więc dziwnego, że o \"cyfrowym domu\" myślano od dawna. Bo przecież, czyż nie piękną wizją jest posiadanie multimedialnego pilota z kolorowym dotykowym ekranem, który w naszym ...

Esej na temat zagadnienia "naznaczenia i stygmatyzacji" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Naznaczenie. ?Fałszywe znamię?. Naznaczenie, naznaczać ? opatrzyć coś jakimś znakiem, piętnem, znamieniem itp. nacechować, oznaczyć. Pojecie to chciałabym przedstawić w powiązaniu z fazą szóstą rozwoju człowieka według koncepcji Erika H. Eriksona. Faza VI to faza intymności. W fazę tą wchodzi człowiek, który zaspokoił swoją potrzebę tożsamości i wydoskonalił w sobie cnotę wierności. Dopiero teraz jest on zdolny pokochać inną, drugą osobę. Miłość jest tu ...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

 

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej...

SŁOWOTWÓRSTWO

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyrazy podstawowe i pochodne

Liczba wyrazów w języku nie jest stała. W ciągu wieków doskonalą się i zmieniają formy pracy ludzkiej, dokonujemy odkryć naukowych, tworzymy nowe narzędzia i maszyny. Wciąż zwiększa się nasza wiedza o świecie. W związku z tym rośnie liczba wyrazów, trzeba...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej potędze gospodarczej. Na tak duże znaczenie Polski w Europie miał duży wpływ...

Struktura macierzowa zarządzania

Charakteryzuje się odejściem od tradycyjnego założenia, iż formalna struktura organizacyjna jako całość powinna być systemem stałym i trwałym. W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. W strukturze macierzowej wyodrębnia...

Reguły organizacji marketingu

Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Romantyczna jednostka literacka skupia w sobie wszelkie cechy indywidualizmu, niepokój ducha i sumienia, rozterki natury moralnej i etycznej. Bohater często zostaje postawiony w trudnej sytuacji wyboru, kiedy musi zdecydować, czy wyższy cel, do którego dąży, jest wart zrezygnowania z własnych przekonań i...

Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną

 

Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną. Jakie przyczyny powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Dla polskiej literatury barokowej typowe są dwa wzory kultury: ziemiański i dworski. Potężne dwory powiązane zwykle z zagranicą preferowały europejską modę, styl, sztukę, natomiast średnia prosta szlachta ceniła prawie do przesady swojskość rodzimość i wartości ziemiańskiego trybu życia. Kulturę...

HUMANIŚCI

Humanistami zwykło się nazywać uczonych, którzy studiują specjalnie człowieka i jego wytwory, którzy sprawy człowieka mają za najdonioślejsze i na świat cały skłonni są patrzeć z jego punktu widzenia.

Gdy jednak mowa o „humanistach" Odrodzenia, to przeważnie zwęża się ten termin i rozumie przezeń...

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

1. Strategie...

Teoria zadań rozwojowych opracowana przez HAVIGHURSTA

Robert James HAVIGHURST [wymowa: Hewikherst] (1900 – 1991) sformułował ideę, że jednostka rozwija się pod naciskiem oczekiwań społecznych. Oczekiwania społeczne stanowią kryterium oceny, czy człowiek radzi sobie w życiu czy nie. Poszczególne składniki oczekiwań społecznych dotyczących osób w...

Anatomia interakcji społecznej

Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę spytać o drogę...

Koncepcje integracyjnego wychowania i nauczania dzieci o nietypowym rozwoju

Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych (1981) oraz Deklaracja z Sala­manki w sprawie Zasad Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1994) przyniosły kolejne impulsy dla upowszechnienia szkolnej, rówieśniczej integracji jako alternatywnych form opieki, kształcenia i wychowania dzieci z...

Roztwory

Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozproszenia. Cząsteczki w roztworze właściwym mają rozmiar około 10-7. Roztwory właściwe mogą występować we wszystkich trzech stanach...

Anoreksja, bulimia, zachwiania łaknienia

Czynnikiem który w połączeniu z określonymi cechami indywidualnymi dziecka może stanowić powód wystąpienia anoreksji jest środowisko rodzinne.

Nieprawidłowy system rodzinny naraża na rozliczne stresy wszystkich jej członków , w szczególności zaś dzieci które w zależności od konstrukcji psychicznej i...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

Bezprzewodowe sieci LAN

Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają wzajemne łączenie np.