Atypowa hiperplazja przewodowa

Czytaj Dalej

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

TYPOWE CECHY EPOKI (NP.: VANITAS) W POEZJI D. NABOROWSKIEGO

Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem.

Wiersze pod tytułami:

„Marność” i „Krótkość żywota” prezentują postawę człowieka wobec życia i śmierci. Człowiek powinien się cieszyć i bawić ale pobożnie i uczciwie. Trzeba się bać Boga. Całe życie człowieka...

WALTER ALF JAKO TYPOWY BOHATER BYRONICZNY

−  działa samotnie

−  jest skłonny do desperackich czynów

−  nieszczęśliwie zakochany w Aldonie

−  poświęca życie osobiste dla ojczyzny

−  bohater aktywny, walczy

−  indywidualista

−  skłócony ze światem, walczy z porządkiem rządzącym nim

−  kieruje się emocjami i uczuciami

−  ...

„KORDIAN” - TYPOWY DRAMAT ROMANTYCZNY ? - TREŚĆ

•  Akt I

15 letni chłopiec zastanawia się nad sensem życia. Nie może odnaleźć celu. Myśli o samobójstwie. Nie może określić swych pragnień. Prośba do Boga o cel w życiu, do którego będzie dążył. Wiele pragnień, myśli, wśród których jest zagubiony. Odczuwa wewnętrzny niepokój, drżenie...

Typowe gatunki literackie pozytywizmu

Nowela:

Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio "Dekameron". Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule. Jest ściśle podporządkowana rygorom kompozycyjnym nakazującym dramatyczne spiętrzenie konfliktowo przedstawionych...

Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej

Domy, w których GRECY byly budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb zycia nacechowany umiarem.

Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze swiatynie.

Wiekszosc rzezb greckich powstala w zwiazku z potrzebami religijnymi, wykonywano posagi wielkich bóstw, plaskorzezb zdobiacych swiatynie, nagrobków...

Środki artystyczne zastosowane w danym sonecie A. Mickiewicza. Jakie środki artystyczne są typowe dla stylu romantycznego

"Pielgrzym"

Podmiot liryczny mówi, że podoba mu się krajobraz orientalny. Znajduje się w krainie dostatku i pięknych ludzi. Zachwyca się pięknem, ale tęskni za swoją ojczyzną i przeszłością. Nie może teraz wrócić do swojej ojczyzny. Wiąże mu się ta rzeczywistość z Litwą. Wyraża tutaj...

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Wymagano od literatury zajmowania się doniosłymi problemami oraz zgodności...

Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną

 

Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną. Jakie przyczyny powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje...

Achilles, Hektor, Odyseusz jako typowi bohaterowie starozytnego eposu

Iliada i Odyseja sa to dziela starozytne. Homer zyl miedzy VIII a IX wiekiem. Zarowno Iliada jaki i Odyseja powstaly w oparciu o mit o wojnie trojanskiej. Iliada opowiada o 9-tym roku 10-cio letniej wojny Grekow z Trojanami. Akcja trwa 50 dni. Sposrod licznych bohaterow na uwage zasluguja nastepujace postacie :...

Konrad Wallenrod jako typowy bohater romantyczny

1.Gorący patriota, bohater narodowy.

2.Skrajny indywidualista.

3.Tragicznie rozdarty.

4.Romantyczny kochanek.

5.Postać tajemnicza.

6.Romantyczny poeta.

ad.1

Konrad jest wybitną jednostką obdarzoną wybitnymi cechami, odznaczający się głęboką wrażliwością, poczucie obowiązku, szlachetnością...

Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej

Dla wyrażenia nowych, romantycznych treści twórcy literatury poszukiwali nowych form, gatunków literackich. Zainteresowanie kulturą ludową wpłynęło na spopularyzowanie gatunku ballady. W utworach tych połączone zostały różne elementy rodzajowe: epickie, liryczne i dramatyczne. Przykładem tego typu...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Typowe klauzule występujące w umowach międzynarodowych

Klauzula wzajemności – traktowanie obywateli, osób prawnych, towarów itp. Układającej się drugiej strony w taki sam sposób, w jaki jej obywatele, osoby prawne itd. Są traktowani przez to państwo.

Klauzula narodowa – traktowanie obywateli itd. drugiej strony tak, jak traktuje własnych obywateli...

Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

1. Strategie...

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...

Błędy typowe dla procesów automatycznych

Ześlizg: rozpoczęcie czynności rutynowej powoduje ześlizg i kontrolę przejmują procesy automatyczne (piżama Jamesa).

Ominięcia: przerwanie czynności rutynowej powoduje pominięcie pozostałych faz.

Perseweracje: powtarzanie części lub całości procedury.

Błąd opisu: wewnętrzny opis planowanego...

Koncepcje integracyjnego wychowania i nauczania dzieci o nietypowym rozwoju

Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych (1981) oraz Deklaracja z Sala­manki w sprawie Zasad Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1994) przyniosły kolejne impulsy dla upowszechnienia szkolnej, rówieśniczej integracji jako alternatywnych form opieki, kształcenia i wychowania dzieci z...