Atrybucja

Czytaj Dalej

Atrybucje międzygrupowe: podstawowe zależności

Do potrzeb ochrony zaliczają się także atrybucje obronne – jest to rodzaj atrybucji będących jednocześnie mechanizmami obronnymi, w taki sposób fałszujących odbiór rzeczywistości, aby dana osoba mogła uniknąć emocji takich jak strach i lęk, a szczególnie lęk przed śmiercią.

Psychologia atrybucji. Implikacje praktyczne.

Aby zrozumieć proces atrybucyjny należy prześledzić całą sekwencję: zdarzenie –atrybucja - konsekwencje atrybucji, dzięki temu będzie można w sposób praktyczny wykorzystać teorie atrybucyjne.

Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym

reguł, które rządzą procesami wnioskowania psycholog w trakcie dokonywania atrybucji. W związku z tym Hajder wyróżnił 2 podstawowe rodzaje atrybucji: -sytuacyjne, -personalne, Atrybucje sytuacyjne odwołują się do czynników zewn.

Deformacje procesu atrybucji

3)Egocentryzm atrybucyjny – przecenianie własnego wkładu we wspólną pracę. Kultura a sposób dokonywania atrybucji żyjący w różnych kulturach dokonują atrybucji przyczynowych, wnioskując o cechach innych ludzi z obserwowanych zachowań.

ATRYBUCJA

Analogię atrybucji, ujętą od strony po­znawczej jako sprzężenie wielu pojęć uni­wersalnych, odróżnia się od analogii propo­rcjonalności właśdwej i od analogii trans­cendentalnej.

Spostrzeganie społeczne i procesy atrybucji

Spostrzeganie społeczne i procesy atrybucji Każdy człowiek poświęca sporo czasu i energii, próbując wyjaśnić zachowanie innych ludzi, ponieważ pomaga to nam zrozumieć i przewidzieć nasze społeczne światy.

Atrybucja

Przypisanie dzieła sztuki o nieznanymautorstwie konkretnemu artyście lub umiejscowieniego w pewnym kręgu artyst., szkole lub warsztacie,na zasadzie określonych, obiektywnych kryteriów, jakimisą: sygnatury, monogramy, wiadomości źródłowei archiwalne, analiza konserwatorska i stylistyczno-porównawcza z innymi...