Atbaszy (kotlina)

Atbaszy, Kotlina Atbaszyńska (kirg.: Атбашы өрөөнү, Atbaszy öröönü; ros.: Атбашинская котловина, Atbaszynskaja kotłowina) – kotlina śródgórska w Kirgistanie, w południowej części Tienszanu Wewnętrznego, na południe od Narynu. Odwadniana przez rzekę Atbaszy. Leży na wysokości 2000–2400 m n.p.m. Rozciąga się na długości ok. 120 km i szerokości do 20 km. Zbudowana z neogenicznych i...

Czytaj Dalej

Kotlina Sandomierska

Kotlina Sandomierska jest największym makroregionem Podkarpacia Północnego o powierzchni około 15 tys. km2. Jej południową granicę tworzy brzeg nasunięcia Karpat na osady morskie miocenu, granicę północną - krawędź Wyżyn Polskich, częściowo tektoniczna.

Na wschodzie szeroka Brama Przemyska stanowi...

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa Zachodnia Po zachodniej stronie zapadliska znajdują się Góry Bystrzyckie (332.53), po wschodniej Masyw Śnieżnika (332.62) i jego północne przedłużenie (Krowiarki), zachodnie ramię Gór Złotych (332.61) i Góry bardzkie (332.45). Granica północna nie jest wyraźnie zarysowana i orograficznym ...

KŁODZKO, miasto-twierdza w Kotlinie Kłodzkiej na Śląsku

Oblegane w 1807 przez oddziały Związku Reńskiego i sas. pod dow. ks. Hieronima Bonapartego. Komendę nad prus. załogą sprawował hr. von Gótzen. Początkowo Francuzi ograniczali się do blokowania miasta, główny atak przypuścili w nocy z 23 na 24 VI. Twierdza kapitulowała 26 VI.