Rejent i Asesor

Rejent jest wybuchowy, gwałtowny, uparty, zaś Asesor spokojny, ale złośliwy, prowokujący dowcipnymi, jadowitymi wierszykami do reakcji. Są reprezentantami szlachty kłótliwej, skorej do waśni z błahego powodu, nieustępliwej, łatwo trwoniącej majątek (Asesor podczas zagranicznych podróży).

ASESOR

W znaczeniu adm. urzędnik w niektórych kongr. Kurii rzym.; w znaczeniu procesowym doradca sędziego.

W prawie rzym. klasycznym a. oznaczał osobę towarzyszącą urzędnikowi sprawującemu jurysdykcję w imieniu cesarza w podbitych prowincjach; w rzym. procesie formułkowym — prawnika, który służył sędziemu...