GEULINCX ARNOLD

de Vleeschauwer, Occasiouualisme et conditio humana chez Arnold G. Etude sur la constitution de la doctrine, P 1967; tenże, Arnold G. Conney, Arnold G. Hubleling, Arnold G.

Arnold WALDER

) Za ladąstali Legrange oraz jego młody subiekt, Arnold Walder, na zapleczu krzątała się służącaLegrange’a, Zelie Gaillot. Nadawcą był Arnold Walder, list wysłano z Paryża.

GEHLEN ARNOLD

Zur frühen Philosophie Arnold G. Studie über den Zusammenhang von allgemeiner Krise des Kapitalismus und anthropologischer Grundlegung der Philosophie am Beispiel Arnold G. von Böhler, Arnold G.

Arnold Schönberg

Arnold Schönberg urodził się 13 września 1874 roku w Wiedniu, który byl wówczas stolicą cesarstwa austro-węgierskiego. Arnold Schönberg był więc genialnym samoukiem.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ARNOLD Z BRESCH

Tak więc Arnold z Brescii stał się ideologicznym przywódcą rewolucji rzymskiej, przyczyniając się niewątpliwie do zaostrzenia stosunków między senatem a Eugeniuszem III.

GENNEP ARNOLD van

Lecotté, Arnold van G.

SŁUCKI ARNOLD

SŁUCKI ARNOLD, ur.

ARNOLD de CAUCINA, Arnold de Lacaucina

zm. 1372 w Krakowie, Kolektor opłat papieskich. W 1344 został mianowany nuncjuszem pap. i kolektorem gen. podatków i danin na rzecz skarbu pap. na teren Czech, Polski i Węgier, a od października 1356 także na diec. kamieńską, lubuską i wrocł.;

1360 zażądał od abpa Jarosława Bogorii ze Skotnik...

Arnold Schonberg

Arnold Schonberg (1874-1951), kompozytor austriacki, urodzony w Wiedniu, w ósmymroku ycia rozpoczał nauke gry na skrzypcach, pózniej na wiolonczeli.

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Arnold Gesell

- powtórzył badania Stanley Halla

- twierdził, że rozwój jest spowodowany rozwojem biologicznym – dojrzałość do pewnych funkcji

- metodą jaką się posługiwał była obserwacja

- wykrył stałe wzorce rozwojowe (chodzenie – bieganie – skakanie)

- opracował normy statystyczne – określenie jak dane...

BROCKHAUS Friedrich Arnold

1772-1823, Założyciel jednego z największych wydawnictw niemieckich, początkowo w Amsterdamie, 1805-17, później w Lipsku, edytor znakomitych encyklopedii; m.in. wydawca 81-tomowej serii Biblioteka Pisarzy Polskich (1860-94) i miesięcznika „Bibliografia Polska" (1861-65).

WINKELRIED Arnold

(wym. wjnkelri:t) Ze Stans w Unterwalden (Szwajcaria), legendarny szwajcarski bohater walki o niepodległość. Wg legendy bitwa pod Sempach (zob.) dlatego zakończyła się zwycięstwem Związku Szwajcarskiego nad wojskami księcia austriackiego Leopolda III, że kiedy piechurzy szwajcarscy stanęli bezradnie...

ARNOLD I

zm. 15 I 1211, Bp poznański. Przypuszcza się, że A. był najpierw opatem benedyktynów w Mogilnie, nast. bpem lubuskim (S. Laguna, A. Małecki, J. Umiński), a po śmierci 1196 bpa Mrokaty bpem poznańskim. Wg innych mniej prawdopodobnych hipotez A. był bpem pozn. 1201-10 (E. Likowski, J. Korytkowski) lub...

ARNOLD

zm. 1416 w Lubawie, Bp chełmiński. Znany z sympatii dla Krzyżaków; pośredniczył w zawarciu pokoju między Polską a Krzyżakami w Raciążu 1404 i Toruniu 1411;

1409 wysłał swego delegata na Sobór do Pizy; w końcu lipca 1410, po bitwie pod Grunwaldem, A. wraz z bpami sambijskim Henrykiem i warm. Henrykiem...

ARNOLD FRANZ XAVER ks.

ur. 10 IX 1898 w Aichelau (Wirtembergia), zm. 21 I 1969 w Reutlingen, Odnowiciel teologii pastoralnej.

Po studiach teol. na uniw. w Tybindze pracował w duszpasterstwie par. (1924-28) oraz akademickim (1932-36); doktorat z kat. nauki społ. uzyskał 1934; habilitował się 1936 z teologii mor., a 1937-67 był...

ARNOLD GOTTFRIED

ur. 5 IX 1666 w Annaberg-Bucholz, zm. 30 V 1714 w Perleberg k. Wittenbergi, Duchowny protest., historyk chrześcijaństwa.

Odbył studia pedagog, w Dreźnie, gdzie pod wpływem Ph.J. Spenera stał się zwolennikiem —> pietyzmu; nast. w Quedlinburgu, gdzie był nauczycielem domowym, zetknął się z radykalnym...

ARNOLD KRZYSZTOF

ur. 1666 w Sulechowie, zm. 23 III 1727 w Kargowej (pow. Sulechów), Pastor luterański.

W 1684 został kaznodzieją polskim i niemieckim w Kargowej; 1717 został seniorem wyznania augsburskiego w Polsce; na synodach w Gdańsku (1718 i 1719) zabiegał o zjednoczenie wyznań augsb. i reformowanego;

starał się...

ARNOLD MATTHEW

ur. 24 XII 1822 w Laieham (Anglia), zm. 15 IV 1888 w Liverpoolu, Poeta, krytyk lit., pedagog. Kształcił się w Rugby, Winchester i Oksfordzie; 1851 został inspektorem szkolnym, a 1857 objął stanowisko prof, poezji w Oksfordzie. Utwory poetyckie A. Empedocles on Etna (bmw 1852), The Scholar Gipsy (bmw 1853)...

ARNOLD MIKOŁAJ

ur. 17 XII 1618 W Lesznie, zm. 15 X 1680 we Franeker (Holandia), Teolog kalwiński.

Uczęszczał do gimnazjum w Lesznie, gdzie był uczniem J.A. Komeńskiego; mając 15 lat przyjął święcenia niższe na synodzie w Ostrorogu; dalszą naukę kontynuował w Gdańsku; 1639 był przez 3 miesiące rektorem szkoły w...