Armia rzymska

Armia rzymska

Czytaj Dalej

Wandalowie w Afryce. Rozkład armii rzymskiej

Przywrócono związek armii z krajem, którego broniła. Nie tworzono oddziałów jednolitych narodowościowe, a jeżeli nawet, to dowodziła nimi rzymska kadra, a przynajmniej rekrutująca się z terenów cesarstwa.

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ARMIA

 

Siły zbrojne Cesarstwa liczyły na schyłku IV w. ok. 500 000 ludzi i były -podzielone na wojska kresowe (limitanei), osadzone w garnizonach pogranicznych, oraz rezerwowe (palatini i comitatenses), stacjonujące w ważniejszych punktach strategicznych wewnątrz kraju.

Poważną trudność sprawiała kwestia...

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Roz­wój produkcji zbrojeniowej (w la­tach 1941-45 radzieckie zakładywyprodukowały 76 897 czołgówi 137 271 samolotów), napływ no­woczesnej technologii i najbardziejniezbędnego sprzętu z Zachodu, re­organizacja armii i zastosowanienowych metod walki, mobilizacjamilionowych rezerw ludzkich przy rozproszeniu sił niemieckich i zni­szczeniu niemieckiego przemysłu przez bombowce alianckie - przy­niosły Armii Czerwonej zwycięstwo w ...

FRANCUSKA ARMIA

Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

JAPOŃSKA ARMIA

armia liczyła 1700 tys. Z sił wyznaczonych do podbojów na Pacyfiku 23 armia otrzymała zada­nie zdobycia Hongkongu, 14 - Fili­pin, 15 - Tajlandii, Syjamu i Birmy, 16 - Holenderskich Indii Wscho­dnich, 25 - Malajów.

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Działania Armii Kwantuń­skiej miały istotny wpływ na rozwój sytuacji w Mandżurii; zorganizo­wany przez dowództwo tej armii akt sabotażu na południowoman-dżurskiej linii kolejowej stał się pretekstem do ściągnięcia posiłków z Korei (bez zgody rządu japońskie­go) i podboju trzech prowincji Mandżurii, na których terenie utworzono marionetkowe państwo Mandżukuo.

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

W skład...

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Na terenie Stanów Zjednoczonych działała 4 armia lotnicza z zadaniem ochrony za­chodniego wybrzeża, aczkolwiek głównie wykorzystywana była doszkolenia pilotów (łącznie z 6 ar­mią lotniczą stacjonującą na Wy­spach Karaibskich); w 1944 r.

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - ARMIA, WOJNA

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga III O wojnie Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski stała armia (100tys.

Wzrost imperium rzymskiego

Przed drugą wojną punicką armia rzymska była pospolitym ruszeniem wolnych farmerów, którzy, zależnie od swego stanu, szli na wyprawę w piechocie lub w konnicy.

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Sewilla, która była bogatym miastem, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o Rzymianach, zatrzymała swą semicka boginię i swój język semicki przez szereg pokoleń, mimo że o kilka mil istniała rzymska kolonia weteranów, Italica.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Dusza ludzka w tym  łacińsko-greckim imperium w dwu pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej była udręczona i rozczarowana. Panował przymus i okrucieństwo; pycha i chęć olśnienia zastępowały poczucie honoru; niewiele było pogody i trwałego szczęścia. Biedni byli pogardzani i nieszczęśliwi;...

Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej

Domy, w których GRECY byly budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb zycia nacechowany umiarem.

Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze swiatynie.

Wiekszosc rzezb greckich powstala w zwiazku z potrzebami religijnymi, wykonywano posagi wielkich bóstw, plaskorzezb zdobiacych swiatynie, nagrobków...

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

- filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

- kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

-...

Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w...

Armia Grecka i Macedońska

Na przy-kładzie tej wyprawy można przestawić taktykę armii macedońskiej w tym okresie. Podstawą ugrupowania bojowego armii Aleksandra była falanga ciężkozbrojnej piechoty. Na-tarcie armii macedońskiej rozpoczynało prawe skrzydło.

Bonaparte - jego wczesna kariera do objęcia armii francuskie we Włoszech (w skrócie)

W nagrodę Napoleon otrzymał dowództwo armii francuskiej walczącej z Austriakami we Włoszech.

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej

Znaczenie cichociemnych dla Armii Krajowej było bardzo istotne.

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU. USTRÓJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ

b) urzędy - urzędnicy wyżsi ˇ 2 konsulów - dowódcy armii, namiestnicy ważnych prowincji, zwoływali zgromadzenia i senat, mięli inicjatywę ustawodawczą, ich kadencja trwała 1 rok ˇ cenzorzy - listy senatorów, spis obywateli, finanse państwa ˇ pretorzy - przewodniczyli sądom - urzędnicy niżsi ˇ etylowie - igrzyska, porządek w mieście, rozdawnictwo zboża ˇ kwestorzy - administracja finansami państwa i armii ˇ dyktator - ...