Armenia

Armenia

Czytaj Dalej

Armenia a literatura polska

Mandalian), Emina Wiersze (1966) i Pieśń o Armenii (1975, przekł. Lang Armenia kolebka cywilizacji, W.

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARMENIA

Granica bowiem przecinała kraj zamieszkany po obu jej stronach przez Ormian, pozostawiając w obrębie Cesarstwa Rzymskiego jego piątą część, noszącą nazwę Armenia Minor.

ARMENIA (1)

Sarkissian, The Council of Chalcedon and the Armenian Church, Lo 1965; G. do 1179; opis dziejów Armenii Nersesa kontynuował do 1280 Wahram z Edessy. Gianaschian, History of Modern Armenian Literature, Ve 1953; G.

COLONIA in ARMENIA

prowincji Armenia I; istniało już w IV w.

AGHOUANIA (w Armenii, ZSRR)

Katolikat ormiański od IV w. z siedzibą w Bardaw, od XII w. w monasterze Gant-sassar; od poł. VI w. zerwał związki z Rzymem; na pocz. XIX w. zniesiony przez władze carskie.

AKACJUSZ bp. Meliteny (Armenia)

zm. ok. 438, Znany z czynnego udziału w obradach Soboru Efes. (431). Korzystając z osobistej znajomości z Nestoriuszem, usiłował bezskutecznie odwieść go od jego poglądów;

zachowała się homilia A., którą wygłosił w czasie obrad tegoż Soboru (PG 77, 1467-1472), w której kilkakrotnie nazwał Maryję...

ARMENIA (2)

Diec. w Kolumbii eryg. 17 XII 1952 jako sufr. Manizales; zajmuje 1998 km2 i liczy 434 100 mieszk., w tym 429 500 katolików, 20 parafii, 31 ośrodków duszpast., 47 księży diec. i 14 zak., 4 domy zak. męskie, 28 zakonników, 27 domów zak. żeńskich, 275 sióstr (AnPont 1970).