Arkadiusz Hołda

Arkadiusz Kazimierz Hołda (ur. 9 października 1957 w Sosnowcu) – polski przedsiębiorca. Ukończył Szkołę Podstawową nr 37 w Katowicach oraz Liceum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, a następnie studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (na podstawie pracy Systemy solarne w architekturze mieszkaniowej). W 1987 założył Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa...

Czytaj Dalej

Arkadiusz Swidrygajłow

Arkadiusz Swidrygajłow, podrywacz, uwodziciel, adorator Duni (pracowała u niego jako guwernantka), pomawiany o otrucie żony.

Święty Arkadiusz

Arkadiusz, męczennik (284 - 305). Na początkuprześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana Arkadiusz uciekł z miasta i ukrywał się.

Zbrodnia i kara

Raskolnikow znowu zapada w chorobliwy sen, z którego budzi go Arkadiusz Swidrygajłow, dawny uwodziciel Duni.

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

Honoriusz i Arkadiusz wprowadzają na nowo podział cesarstwa, mając obok siebie swych protektorów: Stilichona i Alaryka 410.

Polscy fizycy

Piekara Arkadiusz Henryk (1904-1989), polski fizyk, profesor Politechniki Gdańskiej, UAM i UW, członek PAN od 1962.

Bizancjum wczesno – średniowieczne

Panowanie w części wschodniej otrzymał Arkadiusz a w zachodniej Honoriusz .

Upadek Cesarstwa rzymskiego

Przed śmiercią ostatni możnowładca całego cesarstwa rzymskiego Teodozjusz wyniósł do godności Augustów dwóch swoich synów (byli to Arkadiusz oraz Honoriusz).

BIAŁY

Kolor symbolizujący zazwyczaj czystość, prostotę, uczciwość, niewinność, prawdę. Starożytni kapłani, również druidzi, nosili na ogół białe szaty liturgiczne. W staroż, Egipcie głowę Ozyrysa zdobiła biała tiara. Białe konie ofiarowywano słońcu, białe byki wybierali na ofiarę druidzi, białe...

HOLDA

Holla, w Niemczech płd. - Perchta, mit. germ. istota demoniczna, jakich wiele mieszka pod ziemią, w źródłach i drzewach, mająca wpływ na pogodę i urodzaj; w folklorze nm. przewodniczka dusz zmarłych, duchów.

Agroturystyka

Charakterystyka

W ostatnim ćwierćwieczu XX w. w literaturze polskiej jak i literaturze światowej pojawiło się pojęcie agroturystyka (agroturism). Składa się ona z dwóch członków: agro i turystyka. Przedrostek agro wywodzi się od terminu greckiego agros, co oznaczającego rolę, i agronomos...

Agroturystyka profesjonalna

Charakterystyka

Na całym świecie powstają specjalne biura turystyczne specjalizujące się w obsłudze osób zainteresowanych agroturystyką i pobytami na wsi. Szczególnie takich agencji i biur funkcjonuje w krajach, gdzie pobyt w gospodarstwach rolnych i na wiejskich mają długą tradycje i stanowią...

Apartheid

Autor: Arkadiusz Binczyk

Badanie sprawozdania finansowego

Etapy badania

Badanie sprawozdania finansowego można przedstawić za pomocą trzech etapów:

planowanie badania, realizacja badania i tworzenie dokumentacji roboczej, sporządzenie wniosków z badania. Charakterystyka

1. Planowanie badania - na tym etapie następuje zbieranie informacji o organizacji i...

Gospodarstwo agroturystyczne

Charakterystyka

Gospodarstwo rolne, które wprowadziło do swej struktury nowy dział- agroturystykę- nazywa się gospodarstwem agroturystycznym. Gospodarstwa agroturystyczne, oprócz produktów roślinnych i zwierzęcych, wytwarzają produkty i usługi agroturystyczne.

Działy rolnicze i działy turystyczne...

Homogenizacja kultury

Autor: Arkadiusz Binczyk

ISO 17025

uk Autor: Arkadiusz Kowalczyk

ISO 17799

Autor: Arkadiusz Kowalczyk

Informacja turystyczna

Charakterystyka

Rynek turystyczny funkcjonuje dzięki informacją. Dzisiaj turyści dokładnie planują swoje wyjazdy, albo samodzielnie, albo przy pomocy specjalistów z biur turystycznych. Potrzeby informacyjne klientów zależą od wielu warunków. Inne są potrzeby informacyjne turystów indywidualnie...

Makdonaldyzacja

Aspekty Główne aspekty makdonaldyzacji według Ritzera to: Sprawność Wymierność Przewidywalność Sterowanie Autor: Arkadiusz Binczyk

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Charakterystyka

Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele...