Areopag

Areopag

Czytaj Dalej

AREOPAG

Areios Pdgos, na zachód od Akropolu ateńskiego, gdzie wg legendy sądzono Aresa za mord popełniony na Halirotiosie, synu Posejdona, kochanku córki Aresa; wg innej legendy, ukazanej w Eumenidach Ajschylosa, trybunał obywateli ateńskich sądził tam Orestesa za zabójstwo Klitajmestry; obradująca tam najdawniejsza rada państwowa złożona z byłych archontów, areopagitów, mająca do V w.