ZASIĘG, areał

Obszar występowania gatunku lub innej jednostki taksonomicznej. Gatunki kosmopolityczne mają szeroki zasięg występowania, gatunki endemiczne - bardzo ograniczony, w skrajnych przypadkach do jednego stanowiska (np. welwiczja).

Wyróżnia się zasięgi ciągłe (np. złocienia Zawadzkiego) i rozenwane (np...