Archidiecezja Glasgow

Archidiecezja Glasgow

Archidiecezja Glasgow - archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w zachodniej Szkocji. Powstała w 1827 jako wikariat apostolski Dystryktu Zachodniego. W 1878 została podniesiona do rangi archidiecezji. W maju 1947 Glasgow zostało dodatkowo stolicą metropolii.

Czytaj Dalej

BIAŁOWIEŻA

Szymański, Przewodnik po Puszczy Białowieskiej, Wl 1925, Í9-20; Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji w Białymstoku, Białystok 1973, 64; Prawosławny kalendář na 1974 god, Wwa 1974, 10.

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - STATYSTYKA

W 1948 — 2 metropolie, 11 archidiecezji i diec. W 1966 — 2 metropolie, 11 archidiecezji i diec. W 1976 — 2 metropolie, 11 archidiecezji i diec.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

; reaktywował rocznik —> „StudiaGnesnensia" (1975-); wybudował w Wągrowcu dom dla emerytowanychkapłanów; rozpoczął przygotowania do budowynowego gmachu dla archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

„dla galicyjskiej części archidiecezji" wKurzelowie (6 dekanatów, 84 parafie), podporządkowany1799 konsystorzowi gen. Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVII1 wieku, Lb 1974, 70-72; Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1974, Gn 1975 (mapa); B.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

będą posiadały moc obowiązującą w obuarchidiecezjach.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

Walachowicz, Źródła do dziejów kongregacji dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1866-1918. Wilk, Administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1918-1939, Lb 1982 (mpsBKUL); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945.

GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Po 1918

dla Nadzwyczajnych Spraw Kościoła z 4 III 1946rozwiązał unię personalną archidiecezji gnieźn. Grochowski, Kryzys i reorganizacja archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1793-1833, NP 24(1966) 203-241; B. Szpakowski, 975-lecie archidiecezji gnieźnieńskiej.

Polscy prymasi: Przyluski i Ledóchowski

Skazany za nieprzestrzeganie praw majowychna dwa lata więzienia (1874-1876), przez Piusa IX mianowany kardynałem podczas odsiadywania kary,nie mógł wrócić do swych archidiecezji, lecz zarządzał nimi (do 1886) z Rzymu, dokąd się udał po uwolnieniu.

CANARIS WILHELM (1888-1945) - admirał

Szef *Abwehry, niemieckiego wy­wiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1935-44, jeden z organiza­torów opozycji antyhitlerowskiej. W czasie I wojny światowej młody porucznik z krążownika Dresden zwrócił na siebie uwagę niesłycha­nym wyczynem. Gdy w marcu 1915 r. u wybrzeży Chile Dresden osaczyły okręty...

Hume David

 

Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu. Badał nie rzeczy, lecz ich...

Kościoły i wspólnoty religijne.

kościół katolicki posiadał 23 diecezje, w tym 5 archidiecezji.

D. Hume i krytyka pojęcia rzeczywistości

Hume David (1711-1776)

szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu. Badał nie rzeczy, lecz ich...

SHAFTESBURY

Obok filozofii poznania wiek XVIII uprawiał również filozofię moralną. Opracowywał ją wielokrotnie w duchu empiryzmu, ale stanowisko, od którego rozpoczął, nie było ściśle empirystyczne; było intuitywizmem, traktującym moralność na wzór piękna. Stanowisko to znalazło swój wyraz w Anglii w samym...

REID I SZKOŁA SZKOCKA

Anglia, która wyhodowała empiryzm, idealizm i sceptycyzm (dzięki Locke'owi, Hume'owi, Berkeleyowi i innym), zapoczątkowała również reakcję przeciw tym stanowiskom. Reakcja ta wystąpiła w imię zdrowego rozsądku i dlatego znana jest pod nazwą „filozofii zdrowego rozsądku". Była głoszona przez szkockich...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  : - Dom Matki i Dziecka - Dom dla Bezdomnych - Kuchnia dla ubogich 5.

Historia Genetyki

Dziedziczenie cech intrygowało ludzkość już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia zmuszało ich do zastanawiania się: dlaczego to wszystko tak się dzieje? W przeszłości nasi przodkowie nie tylko dziwili się, ale i eksperymentowali wykorzystując dziedziczenie dla własnych celów...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

4 lipca 1958 roku papież Pius XII nominował Karola Wojtyłę biskupem sufraganem Archidiecezji Krakowskiej.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą, jak...

Początki chrześcijaństwa w Polsce

archidiecezja powstała w Gnieźnie, a nowe biskupstwa w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w Krakowie.

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

Bez powodzenia próbował przywrócić zwierzchność archidiecezji gnieźnieńskiej nad biskupstwem pomorskim.