Archidiecezja Glasgow

Archidiecezja Glasgow

Czytaj Dalej

ARCHIDIECEZJA

(gr. arche pierwszeństwo, łac dioecesis diecezja), Jednostka terytorialna (-> diecezja) wyższej administracji kościelnej. Geneza a. jest niejasna w związku z niespre-cyzowanym określeniem i zamiennym używaniem pojęć -» arcybiskup i —> metropolita oraz a. i —> metropolia (określenie osobowe...

GLASGOW

Największe miasto Szkocji, metropolia zsufraganiami Motherwell i Paisley, ośrodek polonijny.

1. B i s k u p s t w o G. zał. 543 przez św. Kentigerna (patrondiec.) wkrótce u p a d ł o ; 1115 restytuował je późniejszykról Szkocji —> Dawid I; wskutek protestu bpów G. przeciwprzyłączeniu bpstwa do metropolii...

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA

Powstała naprzełomie 999 i 1000 w związku z tworzeniem się organizacjiKościoła w Polsce, na obszarze ukształtowanym 1000-1124(zmienionym 1805-21); wchodzi w skład — gnieźnieńskiejmetropolii (1821-1946 metropolii gnieźn.-pozn.).

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

; reaktywował rocznik —> „StudiaGnesnensia" (1975-); wybudował w Wągrowcu dom dla emerytowanychkapłanów; rozpoczął przygotowania do budowynowego gmachu dla archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

„dla galicyjskiej części archidiecezji" wKurzelowie (6 dekanatów, 84 parafie), podporządkowany1799 konsystorzowi gen. Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVII1 wieku, Lb 1974, 70-72; Rocznik archidiecezji gnieźnieńskiej 1974, Gn 1975 (mapa); B.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

będą posiadały moc obowiązującą w obuarchidiecezjach.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

Walachowicz, Źródła do dziejów kongregacji dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1866-1918. Wilk, Administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1918-1939, Lb 1982 (mpsBKUL); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Najwcześniej osiedlili sięw a.g. benedyktyni, zakładając prawdopodobnie w czasachkróla Bolesława Chrobrego opactwa w Trzemesznie i Łęczycy(zniszczone 1034-38 w czasie walk wewn.); pierwsze trwałefundacje benedyktyńskie powstały w Mogilnie (2. poł. XI w . ) ,Jeżowie (poł. XII w.) i Kościelnej Wsi (ok...

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tymt e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytori um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43...