Apoteoza

Apoteoza

Czytaj Dalej

"Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

Charakterystyka szlachty: -> warcholska, butna, niekama, egoistyczna, lekkomyślna, prLekupna, zaślepiona, bezmyślna politycznie, uległa wobec magnaterii, obojętna wobec potrzeb ojczyzny,

-> poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów...

Apoteoza młodości w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza

Także bliskie klasycyzmowi są odwołania do mitologii, szczególnie do mitu ikaryjskiego : „Młodości! dodaj mi skrzydła”, do mitu o Heraklesie, który „dzieckiem w kolebce (...) łeb urwał Hydrze”, a za swoje czyny obdarzony został nieśmiertelnością i pojął za żonę boginię młodości Hebe, a...

APOTEOZA

Pierwszym apoteozowanym władcą rzym. Odtąd przyjął się zwyczaj apoteozowania cesarzy rzymskich.

Apoteoza

W sztukach piast, przedstawienie człowiekawyniesionego do rzędu bogów.

Temat przejętyze Wschodu występował gł. w sztuce staroż. Rzymu,większego znaczenia nabrał dopiero w nowoż. sztucedworskiej (gł. barok.), w alegor. przedstawieniachgloryfikujących świętego bądź władcę,(franc. apotheose...