Apostrofa

Czytaj Dalej

APOSTROFA

APOSTROFA, bezpośredni zwrot skierowany do osoby (zazwyczajróżnej od rzeczywistego czytelnika lub słuchacza),bóstwa, idei, przedmiotu lub zjawiska, określający je przypomocy wyszukanych —>peryfraz i nadający martwym tworompiętno osobowe (—> personifikacja).

APOSTROFA

Figura retoryczna polegająca na zwracaniu się do idei, pojęcia, przedmiotu a. osoby nieobecnej czy nieżyjącej, np. „Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie" (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1, 1); „Piramidy, czy wy macie takie trumny, sarkofagi...?" (J. Słowacki, Rozmowa z piramidami, 1); „Czemu, Cieniu...