APION z ALEKSANDRII

Żył w I w., retor, komentator dzieł Homera i Arystofanesa, autor zaginionej historii Egiptu (Aigyptiakd). Należał do popularnych nauczycieli rzym.; skupiał wokół siebie wielu wybitnych słuchaczy, m. in. Pliniusza Starszego, który nazwał go propriae famae tympanum (Nat. hist., Praef 25).

A. był przywódcą...