Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny

Czytaj Dalej

Aparat fotograficzny

Fotograficzny aparat, przyrząd optyczno-mechaniczny do wykonywania zdjęć fotograficznych. Aparat fotograficzny składa się z obiektywu, migawki, światłoszczelnego korpusu, układu celowniczego oraz mechanizmu do przesuwu i wymiany błony fotograficznej.

Migawka w aparatach fotograficznych

Współczesny aparat fotograficzny zaopatrzony jest w migawkę pozwalającą uzyskać czasy naświe­tlania od 1/1000 do 1 sekundy i więcej.

Celowniki w aparatach fotograficznych

Jednak większość aparatów fotograficznych z wymienną optyką to tak zwane lustrzanki jedno­obiektywowe, w których fotografujący obserwuje obraz przez ten sam obiektyw, który rzuca go na kliszę.

Ustalanie ekspozycji w aparacie fotograficznym

W niektórych użyt­kownik nastawia na początku wartość przesłony lub czas otwarcia migawki, a drugi z parametrów aparat automatycznie dostosowuje do aktualnych warunków świetlnych.

Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

2000: 9), fotografujemy w istocie nie przez obiektyw (kiedy to sama nazwa sugeruje obiektywność obrazu), lecz przez „subiektyw" aparatu fotograficznego (a więc przez pry­zmat indywidualnych i społecznych uwikłań fotografa).

Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

Pease 2001 ) i fotograficznie zaaranżowanie wybranych sytuacji przedstawionych tam rysunkowo. Jeszcze inna odmiana tego projektu to wyreżyserowane fotograficzne ilustra­cje wybranych pojęć teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana (np.

Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

Rekonesans fotograficzny Student ma sporządzić kilka kilkanaście zdjęć, na których przedstawi całościowy fotograficzny obraz: - swojej miejscowości (miasta, wsi, osiedla, dzielnicy) lub - swojego środowiska (domu akademickiego, kultury studenckiej, Juwena­liów, życia uniwersyteckiego).

Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia społecznego (np.

Omów budowę aparatu psychicznego i opisz zasady, jakimi kierują się poszczególne struktury aparatu psychicznego

Pełnia zasady realizmu i powinności moralnej, rozwiązuje konflikty między różnymi wymaganiami aparatu psychicznego. Superego kieruje się zasadą dążenia do doskonałości a jeśli superego aparacie psychicznym człowieka, to staje się on usztywniony.

Aparat mowy

W budowie aparatu mowy wyróżniamy 3 grupy narządów: a) aparat oddechowy-płuca, przepona, tchawica, oskrzela b) aparat fonacyjny-jego zasadniczą częścią jest krtań zbudowana z chrząstki i mięśni, znajdują się w niej wiązadła głosowe, fałdy głosowe, szparę między wiązadłami nazywamy szparą głosową ( szpara głośni) i głośnia.

Budowa i funkcje aparatu oddechowego

Jest to właściwy aparat głosowy.

Aparat państwowy

Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. - finansowe - każde państwo dąży do minimalizacji kosztów utrzymania aparatu państw.

Aparat jednostek samorządu terytorialnego

W przypadku gminy ten aparat stanowią urzędy na różnych poziomach (gminy, starostwa i urzędy marszałkowskie) oraz samorządowe jednostki organizacyjne, które wykonują określone, specjalne zadania samorządowe.

Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

Istotną rolę funkcjonowania aparatu pomocniczego spełniają dwaj funkcjonariusze samorządowi powoływani przez organy stanowiące; skarbnik i sekretarz.

Aparat gębowy - definicja

Rozróżniamy aparaty : - gryzące - liżące - ssące - gryząco- liżące - kłująco- ssące

Budowa komórki i funkcje jej składników - Aparat Golgiego

Inaczej zwany diktiosomem tworzy stosy kilku spłaszczonych cystern ułożonych równolegle do siebie. Cysterny ograniczone są pojedynczą błoną białkowo-lipidową. Od nich odrywają się pęcherzyki transportujące. Funkcja: synteza i wydzielanie wielocukrowców, śluzów. Jest również miejscem przebudowy i...

Powstanie Styczniowe - Organizacja powstańczego aparatu państwowego

Polacy zachęceni do kontynuowania walki, odrzucili amnestię carską i drobne ustępstwa rezygnując z Rady Stanu, rad gubernialnych i powiatowych.

"Biali" dążyli do likwidacji powstania, ale ostatecznie przyłączyli się do ruchu i weszli w skład Rządu Narodowego 10 maja. Niezależnie od składu, zachował...

Aparat administracji

Jest to określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje adm. publicznej (organy adm. publicznej, rządowej i samorządowej, zakłady publiczne, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, organizacje społeczne, korporacje, a nawet upoważnione osoby prawne.

Przyczyny podziału aparatu administracji

Jednostki wchodzące w skład aparatu adm.

Aparat administracyjny (pojęcie)

Jednostki wchodzące w skład aparatu administracyjnego nazywane są podmiotami administracyjnymi.