ANTYGONA (postać mitologiczna)

Cały ten tragiczny ciąg zdarzeń był wgruncie rzeczy wywołany nadmiernym pośpiechem; gdyby Antygona poczekała naprzyjazd Tezeusza, który wymusił pochowanie poległych w walce, doczekałaby sięgodnego pochówku brata. Antygona była bohaterką niezliczonych dzieł literackich.

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - DZIEJE DOMU EDYPA

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna, który ożeni się ze swoją matką. Rodzice przekłuli Edypowi pięty żelaznymi kolcami, związali i porzucili w górach. Dzieckiem zaopiekowali się pasterze i oddali w Koryncie bezdzietnej parze...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - Konfrontacja Kreon - Hajmon

Przykładem może być zakaz pochówku wrogów (Polinejkesa) oraz zamurowanie Antygony.

Cechy tragedii antycznej na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

jedność czasu, miejsca i akcji – czas: starożytność, za panowania Kreona, miejsce: plac przed pałacem w Tebach, akcja: jeden wątek, przestępstwo Antygony i jego konsekwencje, 2.

„ANTYGONA” JAKO UTWÓR O PAŃSTWIE I WŁADZY

Kreon reprezentując losy państwa wydał zakaz pochowania Polinejkesa. Chciał pokazać, że jest władcą bezwzględnym dla innych. Kreon występował jako władca, który chciał przestrzec innych władców przed jakąkolwiek formą przeciwstawiania się władzy. Kreon nie zmienił decyzji za namową ludu, gdyż...

OGÓLNOLUDZKIE PRAWDY W STASIMONACH „ANTYGONY”

Stasimon pierwszy Pochwała rozumu ludzkiego i państwa. Ludzki rozum jest zdolny pokonywać trudy i czynić ziemię poddaną człowiekowi. Dzięki rozumowi człowiek stworzył państwo i musi przestrzegać jego praw. Stasimon drugi To pieśń o winie i karze. Chór wskazuje, że wina jest źródłem cierpienia, ale...

ANTYGONA

Tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa Antigone (443 prz.Chr.) ; w mitologii gr. córka —> Edypa, króla Teb i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklesa i Polinika.

Była przewodniczką ślepego ojca w jego dobrowolnym wygnaniu; za pogrzebanie brata Polinika, wbrew zakazowi Kreona, władcy Teb, została skazana na...