Antygona

Czytaj Dalej

„Antygona” Sofokles

Antygona” przykładem tragedii klasycznej Żródłem fabuły - mitologia; Istotą utworu: konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim na które powołuje się Antygona), fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej; Wina tragiczna: Antygony - narusza królewski ...

„Antygona” Sofokles

Antygona” przykładem tragedii klasycznej Żródłem fabuły - mitologia; Istotą utworu: konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim na które powołuje się Antygona), fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej; Wina tragiczna: Antygony - narusza królewski ...

"Antygona" - streszczenie

Epejsodion II Osoby: Chór, Strażnik, Kreon, Antygona, Ismena Strażnik przywiódł przed oblicze władcy Antygonę i opowiada, co się wydarzyło pod murami miasta: straż odkopała zwłoki i pilnowała ich; około południa przybyła Antygona i - zobaczywszy, co się stało - przysypała ponownie ciało brata; strażnicy zauważyli to i pochwycili ją.

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

Kreon obawia się, że cześć, którą Antygona odda Polinejkesowi, zaszkodzi Eteoklesowi, natomiast Antygona uważa, że obaj bracia podlegają obecnie tylko prawu umarłych: „W Hadesie równe prawa mają oni”.

„Marne to państwo, co li panu służy” - Antygona

] KREON: Sama tak sądzisz pośród Kadmejeżyków ANTYGONA: I ci tak sądzą, lecz stulają wargi.

Charakterystyka Antygony

” Kolejna negatywna ludzi cecha pojawiła się u Antygony, gdy dotychczas w głębi mająca nadzieję na ratunek kobieta zdaje sobie sprawę, że jej życie dobiega końca.

Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

W "Antygonie" poruszonych zostało kilka uniwersalnych i ponadczasowych problemów:* Problem winy i kary Antygona za podstawę działania przyjmuje prawo boskie i postępuje zgodnie z nim. Karą dla Antygony, za złamanie zakazu jest śmierć głodowa.

Na czym polega tragizm bohaterów Antygony?

Antygona nie chce być niewolnicą państwa, chce być obywatelką. Jest zaskoczony zuchwałością Antygony, ale chce być konsekwentny i bez względu na to, że to jego krewna i narzeczona jego syna, skazuje ją na śmierć.

Problematyka moralna "Antygony"

Tak więc Antygona chce być w zgodzie z samą sobą i z prawami boskimi. Antygona w jego oczach opuściła się zuchwalstwa. Boi się także przyznać rację młodszemu Hajmanowi, który bierze stronę Antygony.

W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?

Antygona pozostaje wierna prawom boskim, zgodnie z którymi należy pogrzebać ciało zmarłego, aby dusza jego mogła przejść do krainy umarłych. Gdy Antygona złamała zakaz grzebania zwłok, Kreon musiał ją ukarać.

Kto ma rację – Kreon czy Antygona? Ocena wyborów moralnych bohaterów dramatu Sofoklesa.

Antygona za podstawę działania przyjmuje prawo boskie i postępuje zgodnie z nim. Nie czyni wyjątku wobec swojej krewnej (i zarazem swojego syna, narzeczonego Antygony), nie chce być posądzany o nepotyzm.

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa

Tragizm Antygony polega wlasnie na tym, iz nie mogla ona wybrac pomiedzy dobrem a zlem. Nalezy wspo-mniec, ze twórca "Antygony" byl czlowiekiem glebokiej wiary, silnie przywiaza-nym do tradycji.

Konflikt racji w Antygonie

W tragicznym konflikcie między dwiema biegunowo różnymi postaciami, jakimi są Antygona i Kreon, Sofokles ujawnia przekonanie, iż człowiek winien szanować prawa boskie, jak i ludzkie.

Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

  Podsumowanie Autor nie rozstrzyga jednoznacznie losu postaci, chór jest bezstronny, choć wydaje się, że mimo wszystko przychyla się do racji Antygony.

Omów pojęcie tragizmu na podstawie „Antygony” Sofoklesa

Antygona wybierze prawo boskie i poniesie za to śmierć.

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - TRAGIZM JAKO KATEGORIA ESTETYCZNA W UTWORZE

W „Antygonie”, oboje głównych bohaterów to postacie tragiczne: 1.   Antygona Wybiera pomiędzy prawem ludzkim a boskim. Antygona podlega obu prawom.

"Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

Przekonanie o słuszności swych racji, nie pozwalał mu wysłuchać argumentów Antygony, nie bierze też pod uwagę głosu następcy tronu Hajmona. Kreon traci syna, żonę, nie cie­szy się autorytetem ludu, który w dużej mierze opowiedział się po stronie Antygony.

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - Konfrontacja Antygona - Ismena

Antygona jest silna i honorowa w przeciwieństwie do swej siostry. Antygona płacze nad losem swoim i swoich bliskich.

Budowa tragedii na przykładzie Antygony

Prolog - dialog Antygony i Ismeny (może mieć też formę monologu). Kommos - scena lamentu, Antygona żali się i płacze, nie chce przedwcześnie umierać.

ANTYGONA

), towarzyszy oślepionemu ojcu na wygnaniu aż do jego śmierci; kiedy jej bracia giną we wzajemnej walce o tron ojca, Kreon, brat Jokasty, nowy władca Teb, nie pozwala pochować Polinika jako zdrajcy ojczyzny; Antygona, uznając wyższość praw moralnych, boskich, nad państwowymi, ludzkimi, grzebie brata, za co zostaje żywcem zamurowana i odbiera sobie życie. Antygona tragedia (Ateny ok.