Antropocentryzm

Czytaj Dalej

ANTROPOCENTRYZM

w antropocentryzmie kosmologicznym można dostrzec re­akcję na wspierający się na geocentryzmie antropocentryzm naiwny (XVI--XVII w.

Antropocentryzm

Jeżeli ten sposób podejścia wypaczy się i uczyni ludzi ośrodkiem i jedyną miarą wszystkiego, antropocentryzm sprawia, że właściwa teologia staje się niemożliwa.

ANTROPOCENTRYZM

ANTROPOCENTRYZM (gr.

ANTROPOCENTRYZM

(gr. anthropos człowiek, łac. centrum środek), Pogląd (lub postawa) uważający człowieka za punkt centralny całej rzeczywistości lub przypisujący świadomości ludzkiej autonomiczną rolę w poznaniu; kierunek przeciwstawiany —> teocentryzmowi i —.> kosmocentryzmowi.

I. W FILOZOFII — takie uprawianie...