Antonia

Czytaj Dalej

ANTONIA

na cześć swego protektora Marka Antoniusza (FlavAnt 15,8,15; 18,4,3; FlavBJ 5, 5, 8).

ANTONIA Młodsza (ok. 30 p.n.e. - 38 n.e.)

Nie urządzaj żadnych scen...

Bratowa cesarza Tyberiusza, matka cesarza Klaudiusza, babka cesarza Kaliguli,prababka cesarza Nerona. Według jednej wersji zamordowana skrycie przezKlaudiusza, według drugiej - zmuszona przez niego do popełnienia samobójstwa. Itak też przedstawił bieg spraw Robert Graves w...