BEDERSKI ANTONI

ur. 13 I 1848 w Wysokiej (k. Piły), zm. 29 III 1930 w Poznaniu, Bibliotekarz.

Uczęszczał do gimnazjum w Pelplinie i Chełmnie, gdzie 1866wstąpił do tajnej organizacji filomackiej; 1870 wcielony zostałdo armii prus.; nast. studiował filologię klasyczną i słow. nauniw. we Wrocławiu i Berlinie; w tym...

BIAŁOBRZESKI ANTONI ks.

ur. 21 V 1793, zm. 27 II1867 w Gorodiszczu (gubernia penzeńska), Wikariusz kapitulny.

Studia filoz.-teol. rozpoczął w Tykocinie i kontynuował wWarszawie na UW; 1824 przyjął święcenia kapł.; 1825-37 pracowałw duszpasterstwie w Łomży; 1837 abp warsz. S. Choromańskisprowadził go do archidiecezji...

BIELAK ANTONI OFMRef

Jukundyn Antoni B.

BIERNACKI ANTONI CM

Antoniego B.

BLANK ANTONI

Sroczyńska, Jan Antoni B.

BOCIAN ANTONI CR

ur. 10 I 1881 w Chicago, zm. 24 II1917 w Oconomowoc (stan Wisconsin), Pedagog polonijny.

Był wychowankiem zmartwychwstańców w Kolegium św.Stanisława Kostki w Chicago; wysłany do Krakowa, wstąpił1897 do zgromadzenia; śluby zak. złożył 1899; teologię studiowałw Rzymie, gdzie 1904 przyjął święcenia...

BOGDAŃSKI ANTONI ks.

ur. 14 IX 1891 w Maluszynie(k. Radomska), zm. 13 VI 1938 w Skulsku (k. Konina), Działaczreligijny.

Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, uczestniczył 1905w strajku szkolnym; seminarium duch. ukończył we Włocławku,1913-18 odbył studia teol. na uniw. we Fryburgu Szwajc; 1914przyjął święcenia kapl. ;...

BOROWSKI ANTONI ks.

profesor dr Antoni B. Antoni B.

BRUCKENTHAL, Bruckentall ANTONI OFMRef

ur. w 2.poł. XVII w. w okolicach Pragi, zm. 15 V 1740 w Gdańsku,Organizator misji kat. w Petersburgu.

Był generałem w wojsku Piotra I, w którego imieniu posłowałdo ces. Leopolda I oraz króla pol. Augusta II; 1714 wstąpiłdo zakonu; po święceniach kapł. pracował w Warszawie jakokaznodzieja wśród...

BRYKCZYŃSKI ANTONI, pseud. Gwiaździc ks.

ur. 24 V1843 w Ossie (k. Opoczna), zm. 7 I 1913 w Goworowie (k. Ostrołęki),Historyk sztuki sakralnej.

W 1861 wstąpił do seminarium duch. w Kielcach; brał udziałw powstaniu styczniowym; 1866 przyjął święcenia kapł., nast.studiował teologię w Akademii Duch. w Warszawie, a po jejzamknięciu 1867 w...

BRYNDZA ANTONI

ur. 1 VII 1901 w Kalwarii Zebrzydowskiej,zm. 30 VII 1971 w Tczycy (k. Miechowa), Malarz, rzeźbiarz,architekt, ilustrator.

Studiował jako wolny słuchacz w Akademii Sztuk Pięknychw Krakowie; od 1930 członek grupy Szczep Rogatego Serca,zał. przez Stanisława Szukalskiego, występujący pod pseud.Ziemitrud...

BRZEZIŃSKI ANTONI COr

Imię zak. Bonifacy, ur. 5 VI1820 w Poznaniu, zm. 18 1 1898 w Tarnowie, działacz społeczny.

Studiował teologię i filozofię na uniw. we Fryburgu Br., wBonn (1842-45) i we Wrocławiu (1846); 1847 przyjął święceniakapł. w Poznaniu, nast. został prefektem w gimnazjum w Trzemesznie;

1848 był kapelanem...

BRZOZOWSKI ANTONI OFMRef

Imię zak. Stefan, ur.21 V 1805 w Zwoleniu, zm. 10 II 1890 w Krakowie, działaczrel.-społ., apostoł wstrzemięźliwości.

Do zakonu wstąpił 1821, i przyjął 1828 święcenia kapł.; przeprowadził(ostatnią u reformatów w Krakowie) pubi, dysputęz dominikanami w obecności profesorów UJ ; był lektorem...

BUJALSKI ANTONI BONAWENTURA OFMConv

ur. 1726na Litwie, zm. 10 VIII 1782 w Olkienikach (k. Wilna), Teolog.

Pochodził z rodziny szlacheckiej ; kształcił się w Wilnie, a nast.w kolegium zak. w Asyżu, gdzie uzyskał doktorat z teologii;po powrocie został regensem studium wił.; 1763-66 był prowincjałemlitew. prowincji zak., a od 1772 gwardianem...

CHACINSKI ANTONI

ur. 24 XII 1891 w Warszawie, zm. 1 X 1970 tamże, Brat Józefa, kat. działacz społeczny.

Studiował na Politechnice Warsz. (1913-14), nast. w Petersburgu oraz 1919-23 w Antwerpii i Poznaniu; wraz z ks. W. Lewandowiczem założył 1919 stow, młodzieży akademickiej Odrodzenie oraz był przew. kola warsz...

CHMIELOWSKI ANTONI ks.

ur. 10 I 1841 w Zawadyńcach (Podole), zm. 1918 w Jerozolimie, Kaznodzieja, pisarz rei., brat Piotra.

Teologię studiował 1862-67 w Akademii Duch. w Warszawie, nast. w Petersburgu, gdzie 1868 uzyskał magisterium z teologii i przyjął święcenia kapł.; po powrocie był wik. w Warszawie; 1878-88 pracował przy...

CHODYŃSKI ADAM ANTONI

ur. 16 II 1832 w Kaliszu, zm. 24 V 1902 tamże, Historyk, pisarz, poeta, brat Stanisława i Zenona.

Zasłużył się szczególnie pracami w zakresie dziejów świeckich i kośc. Kalisza i regionu, które z uwagi na zniszczenie źródeł w czasie wojen świat, stały się niezbędnym informatorem dla późniejszych...

CHRAPOWICKI ANTONI

Rklickij, Żyznieopisa-nije błażenniejszago Antoni/a, metropolita kìjewskago i galickago 1-XVlI, NY 1956-69; N. Dostojewski] i mitropolit Antoni] o duchownom probuidlenll russkago národa, Prawoslawnyj Puť (1964) 154-169; P.

CIECHAŃSKI ANTONI ADAM ks.

ur. 1 IV 1897 w Buffalo, zm. 27 VIII 1971 tamże, Działacz polonijny.

Po studiacfi teol. w pol. seminarium w Orchard Lake (1912-19) i św. Bonawentury w Buffalo (1919-22), gdzie 1922 przyjął święcenia kapł., 1922-40 pracował w duszpasterstwie w par. św. Barbary w Lackawannie, a nast. w par. św. Wojciecha...

CUBER ANTONI BAZYLI ks.

ur. 1870 na Śląsku, zm. 24 XI 1917 w Ijui (stan Rio Grande do Sul), Działacz polonijny.

Po studiach teol. w Krakowie i Rzymie przyjął 1895 święcenia kapł. i wyjechał do Brazylii; 1896 został prob, wielonarodowościowej par. w Rio Grande do Sul, gdzie też był posłem do parlamentu; zorganizował...