ANGEŁŁOWICZ ANTONI

ur. 1756 w Hryniowie (Ukraina), zm. 9 VIII 1814 we Lwowie, Unicki metropolita, halicki abp lwowski. Kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie i w seminarium gr.kat. w Wiedniu;

1780 uzyskał stopień dra teologii w uniw. wiedeńskim i przyjął święcenia kapł.; 1793 został pierwszym rektorem gr.kat...

ANTONI, JAN i EUSTACHY

Przed przyjęciem chrztu Kuklej, Milej, Nizilo, zm. ok. 1347 w Wilnie, święci prawosł., męczennicy.

Wg późniejszych i wątpliwych relacji ruskich byli oni dworzanami wielkiego księcia litew. Olgierda, wychowani w pogaństwie, zostali nawróceni i ochrzczeni przez kapłana Nestora; praktyki rel. spełniali w...

ANTONI MARIA CLARET Św.

ur. 23 XII 1807 w Salient (Katalonia), zm. 24 X 1870 w Fontfroide k. Narbonne, Organizator życia kośc, założyciel zgromadzenia zak. i instytutów religijnych. W 1829 wstąpił do seminarium w Vieh, gdzie 1835 przyjął święcenia kapł.; 1838 udał się do Rzymu z zamiarem uzyskania aprobaty Kongr...

ANTONI MARIA GIANELLI Św. bp.

ur. 12 IV 1789 w Cereta (Włochy), zm. 7 VI 1846 w Piacenzy.

Studiował w seminarium w Genui, gdzie 1812 przyjął święcenia kapł.; 1815-26 był prof, retoryki i prefektem seminarium; zajmował się nadto pracą duszpast.;

odznaczał się gorliwością i talentem kaznodziejskim ; 1826 został wikariuszem gen...

ANTONI MARIA PUCCI Św.

ur. 16 IV 1819 w Poggiole di Vernio k. Pistoi (Włochy), zm. 12 1 1892 w Viareggio. W 1837 wstąpił do zak. - serwitów we Florencji; 1843 przyjął święcenia kapł. i został wikariuszem, a nast. prob, parafii św. Andrzeja w Viareggio;

równocześnie był przez pewien czas przełożonym tamtejszego domu zak., a...

ANTONI MARIA ZACCARIA Św.

1533 wraz z Bartolomeo Ferrari i Giacomo Antonio Morigia zgromadzenie zak.

ANTONI z NOWOGRODU, Antoni z Dobrynia Jadrenkowicz (Andrzejkiewicz)

zm. 8 X 1233 w Nowogrodzie, Prawosł. metropolitano wogrodzki. Był mnichem w klasztorze w Chutyniu ; 1212 został metropolitą Nowogrodu w miejsce usuniętego na żądanie mieszkańców metropolity Metrofanesa; 1218 wybudował kościół św. Barbary przy klasztorze w Chutyniu;

nieprzychylność ludności...

ANTONI z PADWY Św.

", „Bolletino dell'Associazione Universale Antoniana", „La tribune de saint A. Atti delle settimane antoniane tenute a Roma e Padova nel 1946, R 1948; B. de Lisboa, Introducilo ao estado da obra antoniana.

ANTONI PIECZERSKI, Antip Św.

1028, przyjmując imię Antoni; ok.

ANTONI PUSTELNIK, Antoni Opat, zw. Wielkim Św.

-> antonianów). Antoni Pustelnik, Accademia, Wenecja), jako patrona chorych na dżumę, często wraz ze św.

ANTONI

zm. 1391, Prawosł. metropolita halicki.

Do 1371 był bpem halickim; 9 V 1371 patriarcha Konstantynopola Filoteusz na prośbę Kazimierza Wielkiego mianował go metropolitą —> Halicza, wznawiając zniesioną po 1331 metropolię; zwierzchnictwu A. zostały poddane prawosł. bpstwa w Przemyślu, Chełmie...

ANTONI z MONTESINO OP

zm. 1545, Misjonarz. W 1502 złożył śluby zak. w Salamance; 1510 udał się na Hispaniolę (Haiti), gdzie założył dom zak. i głosił ewangelię;

występował w obronie uciskanych Indian, zwalczał system kolonialny; 1512 wygłosił wobec króla i senatu mowę, domagając się większych swobód dla Indian; w...

ANTONI z NAPACHANIA

ur. 1494 w Napachaniu k. Poznania, zm. 1 IX 1561, Pisarz i teolog, rektor Akademii Krakowskiej.

W 1519-39 był kierownikiem szkoły zamkowej na Wawelu i wykładał na wydziale filoz. Akademii m. in. 1527 gramatykę języka gr.; był również prywatnym nauczycielem S. Orzechowskiego; 1539 przeniósł się na...

ANTONI ULRYK von BRAUNSCHWEIG - WOLFENBÜTTEL

ur. 4 X 1633 w Hitzacker n. Łabą, zm. 27 III 1714 w Salzdahlum k. Brunszwiku, Książę Brunszwiku, pisarz, mecenas sztuki (zwł. teatru).

W 1667 został namiestnikiem, 1685 współregentem starszego brata Rudolfa Augusta, 1704 księciem panującym; starannie wykształcony, wszechstronnie uzdolniony, czynny był...

ARENDT ANTONI JAN ks.

ur. 22 I 1802 w Starych Długich (pow. Leszno Wlkp.), zm. 20 II 1872 we Włoszakowicach, Działacz społeczny. Studiował teologię w Gnieźnie i Poznaniu, gdzie 1829 przyjął święcenia kapł.; jako proboszcz w Wilkowie Polskim (pow. Kościan) podjął walkę z postępującą germanizacją i wyzyskiem chłopów...

ARIAS ANTONI SJ

ur. 1546 w Bejar koło Plasencii (Hiszpania), zm. 1 III 1591 w Wilnie, Teolog. Studiował filozofię w Alcalá de Henares, gdzie 1566 wstąpił do zak.; studia teol. odbywał w Oriambre, Plasencii (Hiszpania) i Rzymie;

1573-75 był prof, teologii mor. i polem, w Collegium Hosianum w Braniewie (—> Akademia...

AUDZIEWICZ ANTONI FRANCISZEK bp.

ur. 1836 w Sołokach (Litwa), zm. 9 VI 1895 w Wilnie. W 1859 przyjął święcenia kapł. w Wilnie; od 1870 wykładał teologię pastoralną w Akademii Duch. w Petersburgu, a 1872-84 jako prof, zwyczajny — dogmatykę;

1883 pełnił zastępczo obowiązki rektora Akademii; 1890 został bpem wil.; dbał o...

BARANOWSKI ANTONI bp.

ur. 17 I 1835 w Oniksztach (Kowieńszczyzna), zm. 26 XI 1902 w Sejnach.

W 1856 wstąpił do seminarium duch. w Worniach; wysłany1858 do Akademii Duch. w Petersburgu, uzyskał 1862 stopieńmgra teologii ; w tymże roku przyjął święcenia kapł. i wyjechałna dalsze studia do Monachium; po powrocie został...

BARTOSZEWICZ ANTONI OSPĘ

ur. 11 VI 1711 w Warszawie, zm. 19 VI 1772 tamże, Grafik, kaligraf, iluminator.

Do zakonu wstąpił 1730 w Częstochowie; 1735 przyjął święceniakapł. w Warszawie; do 1743 przebywał w Częstochowie;1745-72 był zastępcą przeora klasztoru w Warszawie, gdzie wykonywał prace malarskie, iluminatorskie i...

BARTYNOWSKI STANISŁAW ANTONI RUDOLF SJ

ur. 17IV 1870 w Krakowie, zm. 31 I 1947 w Warszawie, Teolog.

Studiował teologię i prawo kan. w Innsbrucku; 1898 przyjąłw Krakowie święcenia kapł.; 1901 wstąpił do zakonu i był 1903--05 katechetą w Nowym Sączu, nast. prefektem domu zak. w Krakowie, 1907 wykładowcą historii i geografii w gimnazjumw...