Antagonizm

Czytaj Dalej

ANTAGONIZM

Wyróżnić można antagonizm kompetencyjny i niekompetencyjny, w tym drugim przypadku mamy do czynienia z antagonizmem allosterycznym (np. Antagonizm fizjologiczny dotyczy przeciwnego działania dwóch narządów czy układów.

Antagonizm

antagonizm (-, antagonism); wzajemne ograniczenie działania przy wprowadzeniu do organizmu dwóch lub większej liczby związków chemicznych (wynik łącznego działania związków jest mniejszy niż suma efektów ich osobnego oddziaływania).

Antagonizm zębów

Dzięki powyższemu przesunięciu obu szeregów zębów w kierunku podłużnym, największy wymiar policzkowo-podnie-bienny górnego zęba leży między dwoma przeciwległymi zębami dolnymi i odwrotnie. Przy zwartych więc szczękach każdy ząb styka się z dwoma zębami przeciwległej szczeki. Podczas żucia...