Aniony

Aniony ----- ►atomy lub grupyatomów mające ujemny ładunek elektryczny; anionamisą przeważnie reszty kwasowe oraz grupawodorotlenowa (-O H ). : anion chloru C l“ lub CT;anion wodorotlenowy O K “ lub OH*; anion resztykwasu azotowego N O j“ lub NOj*.