Aniela Świderska

Aniela Świderska-Pawlik (ur. 29 lipca 1925 roku) − polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz dubbingowa. Posiadaczka charakterystycznego głosu. W latach 50., 60. i 70. aktywnie użyczała głosu w polskich wersjach językowych. Żona znanego aktora Bronisława Pawlika (1926-2002). Jej debiut teatralny miał miejsce 20 listopada 1946 w Teatrze Wybrzeże w...

Czytaj Dalej

Aniela Dulska

Chyba najbardziej oczywistą cechą charakteru Anieli Dulskiej jest jej głupota, jasna dla wszystkich, nawet dla Hesi. Mieszanina sprytu i naiwności, ciemnota, niski poziom intelektualny, brak jakichkolwiek zainteresowań – to cechy dotyczące nie tylko Anieli Dulskiej.

GRUSZECKA ANIELA, zamężna Nitschowa, pseud. Jan Powalski

GRUSZECKA ANIELA, zamężna Nitschowa, pseud.

KOWALSKA ANIELA

KOWALSKA ANIELA, ur.

STAPIŃSKA ANIELA, z Orawców, 2 v. Gut

STAPIŃSKA ANIELA, z Orawców, 2 v. WNUK Aniela z Poronina, w: Na góralską nutę, W.

ŚWIDERSKA ALINA

ŚWIDERSKA ALINA, ur. 13 I 1875 w Krakowie, zm. 12 I 1963 tamże, powieściopisarka, tłumaczka. Studiowała na UJ i w konserwatorium krak.; była nauczycielką w szkołach żeńskich. Utrzymywała kontakty ze środowiskiem lit.-artyst. Młodej Polski. Ogłaszała powieści o tematyce współcz. i melodram...

ANIELANKI, Towarzystwo Św. Anieli

Wzorując się na pierwotnej regule Anieli, Łubieńska opracowała Ustawy, w myśl których a. Łubieńska, Pierwotna forma Towarzystwa Świętej Anieli Merici, Kr 1932; tenże, Święta Aniela Merici i jej dzieło, Kr 1935; G.

DZIEWICA - KULT

męczennic z commune męczenników, a dla innych z formularza o -*• zakonnicach (dla Anieli Merici zaś o -> wychowawcach).

GODECKA - KOSTKA ANIELA

Kozłowska, Sylwetka charakterologiczna Anieli G. Kluz, Aniela G.

Błogosławiona Aniela z Foligno

angela - anielska, posłanniczka. Aniela, wdowa, pustelnica (1248 - 1309) z Foligno we Włoszech. Anieli spoczywają w kościele św.

Błogosławiona Aniela Salawa

Aniela Salawa, tercjarka. Anielę przedstawia się w pomieszczeniu kuchennym.

Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

Pisarz (scena z panną Anielą) zarzucał Mickiewiczowi jednostronność.

Motyw żony w literaturze

  Inne przykłady literackie: Biblia – opowieść o Locie (żona Lotta po wyjściu z Sodomy i Gomory spojrzała za siebie, mimo że nie powinna i przez to została zamieniona w słup soli) Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (żona nieodłącznym towarzyszem bohatera w ziemiańskim życiu) Adam Mickiewicz Grażyna (główną bohaterką żona księcia litewskiego Litawora) Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia (żona dobra i skromna, niedoceniona ...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

w młodzieńca, którego stać na szczere, głębokie uczucie, oraz narodziny miłości w sercu wrażliwej i dobrej Anieli.

„GLORIA VICTIS” - TREŚĆ

Snują opowieść o przyjaźni między Tarłowskim i jego siostrą Anielą a arystokratą Jagniczem. Po latach na miejsce bitwy przyszła Aniela.

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” - GABRIELA ZAPOLSKA

Aniela Dulska W pierwszym wrażeniu uważana jest za brudną, niesympatyczną kobietę.

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”- KOŁTUŃSTWO / DULSZCZYZNA

Jest to sposób bycia Anieli Dulskiej. Aniela zaplanowała jego życie.

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Drzewa szumiące nad mogiłą opowiadają tragiczną historię młodego przyrodnika Marysia Tarłowskiego, który przybył w te strony ze swoją siostrą Anielą. Aniela na ich wspólnym grobie postawiła krzyż i tylko wiatr niesie w przestrzeń, w ludzkie serca okrzyk "Gloria victis" (chwała zwyciężo­nym).

Motyw rodziny w literaturze

Są oni właścicielami kamienicy, która zarządza Aniela dulska.