ANGERS

Bpstwo we Francji eryg. w IV w., sufragania Tours. Początki chrześcijaństwa sięgają tu końca III w.; bpi znani są od poł. IV w.; ok. 1096 podzielono diecezję A. na 3 archidiakonaty: Angers (wielki), Outre-Loire, Outre-Maine; 1896 bp François Désiré Mathieu (1893-1908) podzielił diec. A. na 5...