ANIOŁ z AKRY, Angelo Falcone d'Acri bł. OFMCap

„II beato Angelo d'Acri"; wyrazem szerzenia się kultu A.

FUMAGALLI ANGELO SOCist

Amoretti, Elogio storico-letterario dì Angelo F. Barone, Angelo E.

CONZAS — ANT'ANGELO dei LOMBARDI — BISACCIA

do rangi metropolii; 1921 do Conza przyłączono bpstwo Sanť Angelo dei Lombardi—Bisaccia (powstałe 1513 ze zjednoczenia 2 bpstw; istniejących od XII w.

DURINI ANGELO MARIA kard.

ur. 24 V 1725 w Mediolanie, zm. 28 IV 1796 w Como, Nuncjusz pap., poeta.

Po studiach prawniczych w Collegium Romanům uzyskał doktorat; u boku stryja kard. Carla Francesca D. w nuncjaturze paryskiej rozpoczął 1744 karierę dyplomatyczną; od 1759 był inkwizytorem gen. i delegatem apost. na Malcie;

1766...

GRZEGORZ XII, Angelo Correr

ur. ok. 1325 w Wenecji,zm. 18 IX 1417 w Recanati, papież 30 XI 1406 - 4 VII1415.

W 1380 został bpem Castello, a 1390 łac. patriarchąKonstantynopola; był też sekretarzem pap. Innocentego VIIi 1405 został kard. ; w czasie —> schizmy zachodniej wybranyna następcę Innocentego VII, zobowiązał się abdykować...

PIUS VI (Giovanni Angelo hr. Braschi, 25 XII 1717 - 29 VIII 1799), papież

Ur. w Cesenie, 1773 kardynał, od 1775 papież. 1791 potępił Rewolucję, konstytucję cywilną i Kościół Konstytucyjny. Udzielał poparcia pierwszej koalicji antyfranc. i gościny licznym emigrantom-rojalistom. Traktatem z Tolentino podpisanym 19II 1797 zmuszony oddać Bolonię i Ferrarę, które zostały...