Anarchizm

Anarchizm

Czytaj Dalej

Anarchizm na postawie wybanych autorów

"Anarchizm metodologiczny" jest programem (a właściwie antyprogramem), zgodnie z którym należy z wielką ostrożnością podchodzić do każdej dyrektywy metodologicznej, (w tym do samego anarchizmu) bowiem zaistnieć może sytuacja, w której lepiej jest z anarchizmu zrezygnować (aby nie hamować rozwoju wiedzy) niż go utrzymywać.

ANARCHIZM

Oprócz różnych odmian anarchizmu jako doktryny społeczno-politycznej wyróżnić naożna postacie anarchizmu o charakterze filozoficznym, takie jak: anarchizm metafi­zyczny (M.

Anarchizm współczesny

Przesuniecie akcentu w anarchizmie z ujęć doktrynalnych na ujęcia programowe: · Współczesny anarchizm to bardziej zestaw luźnych postulatów i idei niż doktryna polityczna.

Anarchizm w XIX wieku

Życie rozumiane jest jako "strumień przeżyć' a nie zespoł działań zdeterminowanych czynnikami zewnętrznymi i podporządkowanymi celom ponad jednostkowym, porowadzi to anarchizm do koncepcji homo ludens przeciwstawianej koncepcji homo faber czyli człowiekowi wytwórcy.

ANARCHIZM

ANARCHIZM (gr.

ANARCHIZM

Myśl anarchistyczna pojawiła się jako zwarta doktryna w XIX wieku a pierwszym anarchistą był Max Stivner. Tzw. „rewolucja od dołu”. Chcieli obalić państwo, własność prywatną i religię. Powstał na gruncie cynizmu. Sprzeciw wobec organizacji państwowej, likwidacja własności prywatnej.

ANARCHIZM

Kierunek społ.-filoz. i polit. XIX w. dążący w imię absolutnie pojętej wolności do uformowania społeczeństwa, w którym podstawę działania stanowiłaby nieograniczona wola jednostek, a nie przyjęty status prawny;

a. był wynikiem swoiście rozumianej koncepcji prawa naturalnego (człowiek ma wrodzone...