Analizator

Czytaj Dalej

Analizator protokołów

Analizatory protokołów wyższej klasy, oprócz funkcji odbioru i analizy ramek, umożliwiają ich selekcję, a przede wszystkim wprowadzanie nowych ramek testowych do sieci zgodnie z wybranym protokołem. W prostszych aplikacjach programy analizatorów instaluje się w przenośnych komputerach klasy PC.

Analizator sieciowy

Analizator sieciowy można skonfigurować na wiele sposobów, usprawniających diagnozowanie sieci: na odbiór ściśle określonych pakietów, analizę wszystkich pakietów w sieci, wychwytywanie jedynie ramek pochodzących lub adresowanych z/do wskazanego komputera (portu sieciowego), 3 także wyszukiwanie wąskich gardeł i krytycznych stanów sieci.

Które analizatory pełnią najważniejszą rolę w czynnościach mowy?

Bardzo ważny dla czynności nadawania mowy jest układ (analizator) czucia głębokiego.

Analizator

analizator - pojęcie wprowadzone przez I.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Następstwa uszkodzenia analizatora wzroku. Konsekwencje fizyczno - zdrowotne

Stan wydolności fizyczno-zdrowotnej osoby z uszkodzonym wzrokiem jest determinowany obiektywnym brakiem wzroku, ogólnym stanem zdro­wia i ewentualnym zagrożeniem całkowitej utraty wzroku wskutek groźby odklejenia siatkówki. Opis konsekwencji fizyczno-zdrowotnych dotyczyć będzie wyłącznie skutków...