Analiza danych

Czytaj Dalej

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

4) Analiza – polega na wyodrębnieniu z całości badanego zjawiska poszczególnych elementów i określenia ich wpływu na kształtowanie się badanego zjawiska.

Analiza danych przez pożyczkodawcę

Analizy będą badać grupy wskaźników: Rentowność Płynność Wspomaganie długiem   Rentowność (zyskowność) Analiza rentowności stosowana będzie przez analityków do oceny zdolności przedsiębiorstwa w zakresie generowania gotówki.

Czym różnią się metody statystyczne spośród wszystkich metod analizy danych?

Dane obarczone efektami przyczyn losowych Trzeba wykonać dużą liczbę doświadczeń z różnymi czynnikami i w różnych warunkach Wnioski i prawa wyprowadzono z analizy danych Prawidłowość tych wniosków jest tylko kwestią prawdopodobieństwa-bardzo dużego (0,95), ale nie pewności.

Czym wyróżniają się metody statystyczne spośród innych metod analizy danych?

Każde wnioskowanie na podstawie próby Próby są wybierane losowo Statystyka opiera się na rachunku prawdopodobieństwa Wnioski – z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk Dane są reprezentatywne Opis określonych prawidłowości zjawisk w sposób fragmentaryczny Dane są obciążone efektami przyczyn losowych Inne metody nie wykorzystują prób do wnioskowania

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

W ciągu całego analizowanego okresu liczba autobusów zmniejszyła się 1,2%, co przekłada się na 1 tys.

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Pierwszym elementem przydatnym do analizy strukturalnej wybranego filmu jest zgromadzenie danych na temat twórcy dzieła, jego dotychczasowego dorobku, zainteresowań, wieku, uzyskanych nagród itp.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA

Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt.

Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są...

Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”

Upadły wszystkie jego atrybuty język, który przestał już cokolwiek oznaczać, pozostaje martwą literą, gdyż wartości, które opisywał, dawno już przestały istnieć; cywilizacja, która udowodniła swoją bezradność wobec przemocy.

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego

  Sposób postępowania:   Co wynika z tytułu, określić centralny motyw, temat Określić rodzaj liryki: bezpośrednia (Ja w pierwszej osobie) pośrednia (w trzeciej osobie) opisowa inwokacyjna (druga osoba) maski (postać podstawiona reprezentująca poglądy poety) sytuacyjna aktora (zamiast poety wypowiada się inna osoba) podmiotu ...

Analiza wiersza Tadeusza Rózewicza pt. "Ocalony".

Upadly wszystkie jego atrybuty - jezyk, który przestal juz cokolwiek oznaczac, pozostaje martwa litera, gdyz wartosci, które opisywal, dawno juz przestaly istniec; cywilizacja, która udowodnila swoja bezradnosc wobec przemocy.

"Bagnet na bron" - analiza wiersza

Wydarzenia konca lat trzydziestych coraz wyrazniej swiadczyly o nadciagajacym niebezpieczenstwie wojny. W tej sytuacji "Bagnet na bron" stal sie "poetyckim rozkazem mobilizacyjnym", wierszem apelem,który w prostych i bezposrednich slowach przyzywal do obrony kraju. Obrona niepodleglosci stala sie, w pojeciu...

Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „ Romantycznosc „

Baczynski pod kazdym napisanym utworem umieszcza dokladna date, tak jakby przeczuwal, ze jego dni sa policzone. Poeta dalej ukazuje tragiczny obraz wojny, twierdzi, ze tu mozna zobaczyc wszystko na jawie: plomien w obloku, dlonie bez ramion, wszystko tak wyrazne jak odbicie twarzy w wodach potoku.

Analiza strategiczna

: Analiza korzyści akcjonariusza: szczególne podkreślenie zna­czenia analizy finansowej i rynku kapitałowego w ocenie pozycji przedsiębiorstwa, Etap 5.

Cel i zakres analizy strategicznej

Ważnym jest końcowy etap każdej prawidłowo przeprowadzonej analizy polegający na porównywaniu wyników analiz otoczenia z analizą wnętrza firmy oraz wyciąganie właściwych wniosków w postaci określania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.