Analecta

Czytaj Dalej

„ANALECTA CRACOVIENSIA"

Studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae; rocznik nauk. Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, wyd. od 1969; publikuje art. z zakresu filozofii, teologii, prawa kan. i historii Kościoła, nadto sprawozdania z sympozjów naukowych.